Opłaty za dostęp do infrastruktury rozkładzie 2020/2021

Opłaty za dostęp do infrastruktury rozkładzie 2020/2021

Bez zmian pozostaną stawki za dostęp do infrastruktury na większości sieci kolejowej w rozkładzie jazdy pociągów 2020/2021. Tylko dwóch zarządców planuje zmianę cennika. Pozostali zarządcy, w tym PKP Polskie Linie Kolejowe będą stosować stawki takie jak w obecnie obowiązującym rozkładzie.

Ośmiu zarządców infrastruktury kolejowej, poinformowało Prezesa UTK, że w trakcie obowiązywania kolejnego rozkładu jazdy pociągów 2020/2021 będą stosować stawki jednostkowe opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej obowiązujące w obecnym rozkładzie. Z możliwości tej skorzystali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Cargotor Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” Sp. z o.o., Euroterminal Sławków Sp. z o.o., CTL Maczki – Bór S.A., Pomorska Kolei Metropolitalna S.A., PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłowni w Lublinie Wrotków i Track Tec S.A.

Decyzja zarządcy PKP PLK o stosowaniu niezmienionych stawek oznacza, że przewoźnicy wykonujący przewóz osób w dalszym ciągu nie będą ponosili opłat za dostęp do peronów. Zgodnie z wyrokiem z 10 lipca 2019 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej perony stanowią infrastrukturę kolejową. Wobec tego nie mogą być udostępniane jako obiekty infrastruktury usługowej, ale zarządca może koszty bezpośrednie udostępniania peronów włączyć do kosztów udostępniania infrastruktury kolejowej.

Dwóch zarządców infrastruktury kolejowej: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., złożyło do Prezesa UTK wnioski w sprawie zatwierdzenia projektów cenników na rozkład jazdy 2020/2021 w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej.

Po otrzymaniu takiego wniosku Prezes UTK kontroluje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnienie infrastruktury kolejowej oraz analizuje zgodność przedstawionego projektu cennika z przepisami prawa. Weryfikuje również poprawność kalkulacji wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników mających wpływ na wysokość stawki jednostkowej opłaty podstawowej. Decyzje o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia sposobu ustalania stawek jednostkowych opłat są publikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.