Ogromne zainteresowanie rewitalizacją toru na odcinku Radzice – Radom

Ogromne zainteresowanie rewitalizacją toru na odcinku Radzice – Radom

PKP Polskie Linie Kolejowe otworzyły oferty w przetargu na rewitalizacja toru nr 2 na linii nr 22 wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Radzice – Radom Główny. Zgłosiło się 17 wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia zarządca infrastruktury zamierza przeznaczyć 210 000 000 zł netto. W tej kwocie uwzględniono prawo opcji, na realizację którego spółka zamierza przeznaczyć 50 mln zł netto.

Oferty złożyli:

 • Track Tec Construction sp. z o.o. – 185 876 612,60 zł netto
 • ZUE S.A. – 162 015 765,71 zł netto
 • Konsorcjum w składzie: PORR S.A. (Lider), Trakcja System Sp. z o.o. (Partner) – 148 825 000 zł netto
 • Strabag sp. z o.o. – 168 359 456,50 zł netto
 • Trakcja S.A. – 218 218 699,68 zł netto
 • PNUIK w Krakowie Sp. z.o.o. – 141 126 759,63 zł netto
 • Skanska S.A. – 138 025 372,76 zł netto
 • Konsorcjum w składzie: TORHAMER Sp. z o.o. (Lider), PUH Rajbud Sp. z o.o. – 183 626 317,88 zł netto
 • Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego „TRANSKOL” Sp. z o.o. ( Lider ), ALUSTA S.A. (Partner), Bonifacy Sornat Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe TRANS SERWIS (Partner) – 179 801 944,95 zł netto
 • Konsorcjum w składzie:   ZRK-DOM Sp. z o. o. (Lider), INTOP Warszawa Sp. z o.o. (Partner) – 172 602 567,18 zł netto
 • Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. –  188 533 314,92 zł netto
 • Konsorcjum w składzie: KOBYLARNIA S.A. (Lider), MIRBUD S.A. (Partner) – 162 032 520,33 zł netto
 • Budimex S.A. – 199 803 481 zł netto
 • DOLKOM Sp. z o.o. –  179 933 001,73 zł netto
 • TORPOL S.A. – 161 964 402,46 zł netto
 • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. – 158 492 034,37 zł netto
 • Konsorcjum w składzie: Torkol Sp. z o.o. (Lider), Art. In Energy Sp. z o.o. (Partner) – 181 996 810 zł netto

PKP Polskie Linie Kolejowe zastrzegają możliwość dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje, rewitalizację toru nr 2 na linii kolejowej nr 22 wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Radzice – Radom Główny w km 29,600 – 76,410, realizacja zadania prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa.

Zakres podstawowy obejmuje wykonanie robót budowlanych wielobranżowych dotyczących kompleksowej rewitalizacji toru nr 2 na odcinku Drzewica – Przysucha – Wolanów od km 37,255 do km 50,795 i od km 60,160 do km 74,887 wraz z obiektami inżynieryjnymi, peronami przy torze nr 2 oraz przejazdami, kompleksową wymianą sieci trakcyjnej od km: 38,002 do km: 73,860, przewieszeniem linii potrzeb nietrakcyjnych w lokalizacjach gdzie znajduje się ona na wspólnych konstrukcjach. Zakres podstawowy uwzględnia również opracowanie dokumentacji na całość zadania ( zakres podstawowy wraz z opcją ).

Dodatkowo zamówienie podstawowe obejmuje remont dwóch obiektów inżynieryjnych w km 75,644; 75,947 na stacji Wolanów;

Prawo opcji obejmuje wykonanie robót budowlanych wielobranżowych kompleksowej rewitalizacji toru nr 2 na odcinku Radzice – Drzewica, stacji Drzewica oraz stacji Wolanów wraz z kompleksową wymianą sieci trakcyjnej od km: 29,577 do km: 38,077 i od km: 73,784 do km:76,439, przewieszeniem linii potrzeb nietrakcyjnych w lokalizacjach gdzie znajduje się ona na wspólnych konstrukcjach. Zakres obejmuje wymianę nawierzchni w torze nr 2 od km 29,577 do km 37,255 i od km 74,887 do km 76,410, modernizację peronów i wymianę rozjazdów na stacji Drzewica i Wolanów.

Efektem robót będzie możliwość jazdy z prędkością 120 km/h na odcinku objętym inwestycją. Przed pracami pociągi jeździły z ograniczeniem prędkości od 100 do 40 km/h. Podróże po nowym torze będą cichsze i bardziej komfortowe. Zakończenie prac planuje się w IV kwartale 2025 r.

Zaplanowane prace są kontynuacją prac na linii nr 22 między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. W 2023 r. zakończono wymianę sieci trakcyjnej nad torem nr 1. Wcześniej na tym szlaku wymieniona została nawierzchnia kolejowa toru nr 1.