Ogłoszono przetargi na modernizację linii z Sokołowa Podl. do Siedlec i z Ostrowi Maz. do Małkini

Ogłoszono przetargi na modernizację linii z Sokołowa Podl. do Siedlec i z Ostrowi Maz. do Małkini

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych na liniach między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami oraz Ostrów Mazowiecką a Małkinią. Szacunkowa wartość obu projektów to ponad 600 mln zł.

Wyłoniony w ramach przetargu wykonawca linii kolejowej Sokołów Podlaski – Siedlce będzie odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowalnych na blisko 30 km odcinku. Trasa zostanie zelektryfikowana. Przewoźnicy będą mogli wykorzystać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i przygotować atrakcyjną ofertę podróży. Szacuje się, że czas podróży między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami wyniesie ok. 30 minut. Do Warszawy z Sokołowa pociągi z prędkością do 120 km/h pojadą w czasie ok. 120 minut dla pociągów osobowych i ok. 90 minut dla pociągów przyspieszonych.

W ramach projektu przewidziano budowę i odbudowę stacji i przystanków w: Strzale, Borkach Siedleckich, Suchożebrach, Podnieśnie, Stanach Dużych, Bielanach, Przywózkach, Sokołowie Podlaskim. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się będą pochylnie. Zamontowane zostaną wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie. Wartość prac na linii z Sokołowa Podlaskiego do Siedlec szacowana jest na ok. 327 mln zł.

Połączenie kolejowe od Ostrowi Mazowieckiej do Małkini zapewni realizacja umowy na modernizację i elektryfikację ok. 20 km linii kolejowej. Będzie wygodny dojazd do Warszawy w ok. 1,5 h. Na trasie przewidziano zwiększenie dostępu do kolei dzięki 3 nowym przystankom w: Ostrowi Mazowieckiej Południe, Niegowcu i Błędnicy. Odbudowane zostaną perony na stacji w Ostrowi Mazowieckiej oraz na przystankach Ostrów Mazowiecka Miasto i Biel. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o organicznych możliwościach poruszania się. Przebudowa linii zwiększy również możliwości kolejowych przewozów towarowych.

PLK SA zaplanowało, że prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce powinny zakończyć się do 2027 roku, rozpoczęcie prac budowalnych planowane jest na przełomie 2027 i 2028 roku. Dla linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2027r.  

Mazowsze – wszystkie umowy z Programu Kolej Plus

Z Programu Kolej Plus do realizacji w województwie mazowieckim zakwalifikowano cztery projekty. W ramach inwestycji, oprócz rewitalizacji linii kolejowej Sokołów Podlaski – Siedlce, zaplanowano rewitalizację linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia oraz projekt dokumentacyjny dla budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza. Mieszkańcy Kozienic i okolic zyskają także lepszy dostęp do kolei dzięki budowie nowej ok. 23 km linii kolejowej Świerże Górne – Dobieszyn łączącej linię kolejową Janików – Świerże Górne (nr 77) z linią kolejową Warszawa Zachodnia – Radom Główny – Kraków Główny (nr 8).

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.