Od wybuchu wojny ÖBB Rail Cargo Group przewiozło z Ukrainy 580 tys. ton zboża

Od wybuchu wojny ÖBB Rail Cargo Group przewiozło z Ukrainy 580 tys. ton zboża

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) wykorzystuje wszystkie dostępne zasoby do transportu zboża z Ukrainy. Od wybuchu wojny przewieziono już 580 000 ton zboża, w samym sierpniu było to ponad 145 000 ton.

Ze względu na położenie geograficzne zakładów przetwórstwa zboża większość dostaw w sierpniu trafiła na Węgry, a następnie Niemcy, Włochy, Rumunię i Holandię. Pociągi zbożowe RCG przejeżdżają przez cztery przejścia graniczne: granicę ukraińsko-słowacką w Chopie, granicę ukraińsko-węgierską w Záhony, granicę ukraińsko-rumuńską w Reni oraz granicę ukraińsko-polską w Chyriwie.

Rail Cargo Group przewiduje, że w najbliższych miesiącach popyt pozostanie na obecnym poziomie.

– W celu przyspieszenia eksportu zboża rozszerzona zostanie współpraca z ukraińską koleją państwową Ukrzaliznica (UZ). Pod koniec sierpnia 2022 r. podjęto decyzję o powołaniu stałej dwustronnej grupy roboczej. Zoptymalizowana ma być między innymi wymiana danych i procesów pomiędzy partnerami kooperacyjnymi oraz wykorzystanie zdolności przeładunkowych – informuje przewoźnik.

Internetowy rynek rolniczy GrainLane, opracowany przez RCG wraz z partnerem IT, od lipca 2022 roku łączy ukraińskich rolników ze sprzedawcami detalicznymi, konsumentami i dostawcami usług logistycznych. Ponad 200 000 ton zboża, soi i suszu kukurydzianego jest obecnie sprzedawanych przez ponad 1000 zarejestrowanych użytkowników.W ten sposób ukraińscy producenci mogą nawiązywać nowe relacje biznesowe z międzynarodowymi nabywcami, takimi jak huty, dealerzy i eksporterzy, tworząc w ten sposób podstawę do wzrostu eksportu lądowego.

RCG bezpłatnie udostępnia GrainLane wszystkim uczestnikom rynku pod adresem www.grain-lane.com i w ten sposób wnosi dalszy, wkład w eksport zboża z Ukrainy, oprócz samych transportów.