Od niedzieli podróżni skorzystają z kolejnych trzech nowych peronów na stacji Łódź Kaliska

Od niedzieli podróżni skorzystają z kolejnych trzech nowych peronów na stacji Łódź Kaliska

Od 6 listopada podróżni skorzystają z peronów nr 3, 4 i 5, na których zatrzymają się pociągi m.in. PKP Intercity rel. Warszawa – Wrocław, PolRegio do Ostrowa Wielkopolskiego i Poznania, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Sieradza, Łowicza, Kutna, Torunia.

Komfortową obsługę pasażerską na stacji zapewni łącznie już pięć peronów. Obiekty są wyposażone w ławki oraz wiaty i osłonięte poczekalnie. Jasne oświetlenie zapewnia większe bezpieczeństwo po zmroku, a czytelnie oznakowane lepszą orientację na stacji. Do końca roku zamontowane zostaną wyświetlacze dynamicznej informacji pasażerskiej oraz monitoring.

Łatwiejsze dojście do pociągów ułatwiają dwa nowe przejścia podziemne. Pierwsze z nich jest przedłużeniem istniejącego tunelu do dworca i prowadzi na perony 4 i 5. Drugie przejście pod wiaduktem wschodnim jest łącznikiem z placu przed dworcem kolejowym w kierunku dworca autobusowego.

Przebudowa stacji lepiej integruje kolej z komunikacją miejską. Nowe perony znajdują się bliżej przystanków autobusowych i tramwajowych. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mogą korzystać z wind.

Likwidacja wąskiego gardła

Od najbliższej niedzieli, 6 listopada pociągi pojadą nowym wiaduktem kolejowym nad al. ks. bp Władysława Bandurskiego. Dzięki budowie 3 nowych torów likwidowane jest „wąskie gardło” tj. jednotorowe połączenie z Łodzi Kaliskiej przez Łódź Kaliską Towarową do stacji Łódź Chojny i dalej w kierunku woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Zwiększy się efektywność kolei – możliwe będzie prowadzenie większej liczby pociągów, sprawniejsze podróże od Kutna i Łowicza (z linii nr 15) w stronę Zduńskiej Woli, Sieradza, Kalisza (linią nr 14) oraz Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Skarżyska, Dębicy (linią nr 25). Tory przygotowano do prędkości 100 km/h (przed modernizacją dopuszczalna prędkość wynosiła 40 km/h). Sprawny i bezpieczny nadzór na ruchem pociągów zapewnią nowoczesne komputerowe urządzenia sterowania.

Lepsze podróże w aglomeracji i regionie

Kompleksowa modernizacja stacji Łódź Kaliska to istotny element przebudowy Łódzkiego Węzła Kolejowego. Po zakończeniu budowy tunelu średnicowego na stacji zatrzymają się pociągi kursujące podziemną trasą z Łodzi Fabrycznej oraz nowych przystanków: Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny.

Zadanie pn. „Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych” w całości finansowane z budżetu państwa. Roboty budowlane potrwają do grudnia 2022 roku. Wartość inwestycji to  339,7 mln zł netto.

Liczby inwestycji:

5 zmodernizowanych peronów
2 nowe przejścia podziemne
1 wiadukt kolejowy
15 km nowych torów i sieci trakcyjnej
47 wymienionych rozjazdów