Od marca wolniej po Centralnej Magistrali Kolejowej

Od marca wolniej po Centralnej Magistrali Kolejowej

Wraz z wprowadzeniem rocznego rozkładu jazdy na sezon 2025/2026, najszybsze pociągi na Centralnej Magistrali Kolejowej będą mogły poruszać się z prędkością do 250 km/h. Zanim jednak to będzie możliwe, PKP Polskie Linie Kolejowe muszą zaktualizować obecny system ETCS z poziomu 1 na poziom ETCS 2. Prace te spowodują tymczasowe zmniejszenie prędkości z 200 km/h do 160 km/h.

Karol Jakubowski, rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe poinformował „Kolejowy Portal”,  że wyłączenie z eksploatacji systemu ETCS poziomu 1 na odcinku północnym (od Grodziska Mazowieckiego do Idzikowic) planowane jest od marca 2024 r. Natomiast na odcinku południowym (od Knapówki do Zawiercia) w IV kwartale 2024 r. Zmiany te będą uwzględnione w rozkładzie jazdy. Na tych odcinkach linii najszybsze pociągi będą kursować z prędkością do 160 km/h.

Wdrożenie ETCS poziomu 2 wymaga zabudowy nowych elementów systemu ETCS oraz ingerencji w urządzenia srk, które są podstawą funkcjonowania systemu ETCS poziomu 1, tj. wymiany części stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz zabudowę nowej komputerowej samoczynnej blokady liniowej – tłumaczy Jakubowski.

Jak dodaje, każda ingerencja w system ETCS poziomu 1 wymaga opracowania nowych projektów wykonawczych oraz aplikacyjnych, instalacji nowego oprogramowania oraz ponownej certyfikacji. To oznacza dodatkowe prace i zwiększenie nakładów finansowych, które byłyby stracone po uruchomieniu ETCS poziom 2.

W związku z tym do czasu uruchomienia systemu ETCS poziom 2, wyłączony zostanie system ETCS poziomu 1 – zaznacza rzecznik.

Uruchomienie systemu ERTMS/ETCS poziom 2 możliwe będzie po zakończeniu wszystkich planowanych prac, uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R, przeprowadzeniu procesu certyfikacji i uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji całej linii CMK.

Umożliwienie przejazdu pierwszych pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 na CMK planowane jest na grudniową zmianę rocznego rozkładu jazdy 2025/2026 – podkreśla Jakubowski.

Wykonawcą realizującym zabudowę systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 na lk4 (CMK) w ramach umowy „Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziomu 2, wraz z budową LCS oraz samoczynnej blokady liniowej, na odcinku linii kolejowej nr 4 Korytów – Zawiercie” w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” jest konsorcjum firm w składzie: ALSTOM POLSKA S.A. – Lider konsorcjum, Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. – Partner konsorcjum.

Wartość umowy wynosi 344 mln zł netto.