NWZ PKP Cargo ustaliło wynagrodzenia Rady Nadzorczej spółki

NWZ PKP Cargo ustaliło wynagrodzenia Rady Nadzorczej spółki

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Cargo podjęto uchwałę w sprawie ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki.

Zgodnie z uchwałą ustalono, że wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe iloczynowi wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi 2,75.

W przypadku Członka Rady Nadzorczej uchwalono, że wynagrodzenie miesięczne równe jest iloczynowi wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, który wynosi 2,37.

W wyniku głosowania jawnego za przyjęciem uchwały oddano 25.138.896 głosów, przeciw uchwale oddano 294.786 głosów. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Jak czytamy w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5367,71 zł.

Rada Nadzorcza PKP Cargo składa się z 10 Członków w tym Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej