„Nurki” na dłużej w PKP Intercity

„Nurki” na dłużej w PKP Intercity

Choć umowa na dzierżawę czeskich lokomotyw serii 754 obowiązywała do końca 2021 r. to jak widzimy na polskich szlakach, popularne „Nurki” nadal prowadzą pociągi PKP Intercity. Jak się okazuje przewoźnik podpisał aneks z Kolejami Czeskimi.

Jak poinformowała Agnieszka Serbeńska, zespołu prasowego PKP Intercity, spółka aneksowała dotychczasową umowę na okres niezbędny do zakończenia postępowania na dzierżawę lokomotyw serii 754.

Przypomnijmy, że w połowie października 2021 r. PKP Intercity ogłosiło przetarg na dzierżawę pięciu lokomotyw spalinowych z możliwością zasilania składów pociągów pasażerskich napięciem 3kV DC na okres 36 miesięcy z opcją w zakresie przedłużenia okresu dzierżawy dodatkowo o maksymalnie 12 miesięcy. Niestety w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.