Nowy zarząd PKP Cargo Service

Nowy zarząd PKP Cargo Service

PKP Cargo Service od 1 czerwca 2021 r. ma nowy, dwuosobowy zarząd. Na prezesem spółki powołano Roberta Szydlika a członkiem zarządu ds. operacyjnych został Zbigniew Prus.

Robert Szydlik w ostatnim czasie był Dyrektorem-Pełnomocnikiem Zarządu spółki Polskiej Koleje Państwowe S.A. ds. Inwestycji zaangażowanym w nadzór nad realizacją Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Warszawskim i w Polskiej Akademii Nauk. Później ukończył międzynarodowe studia menedżerskie MBA autoryzowane przez Apsley Business School (Londyn). Nieustannie kształci się w zarządzaniu, obecnie kontynuuje rozwój osobisty w ramach międzynarodowych studiów menedżerskich DBA (Doctor od Business Administration) skupiając się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zmianami, prawnymi aspektami działalności spółek, HR oraz mediacjami.

 

 

Nowy członk zarządu ds. operacyjnych, Zbigniew Prus od ponad 29 lat jest związany z branżą kolejową. W ostatnich latach zajmował kierownicze stanowiska w Spółkach PKP Cargo S.A. m.in.  Dyrektor ds. Technicznych i Utrzymania Taboru, Dyrektor Biura Kierowania Przewozami oraz pełniąc rolę Pełnomocnika Zarządu ds. Operacyjnych i Gospodarki Taborem.

Ukończył Politechnikę Radomską na kierunku transport – specjalność eksploatacja pojazdów szynowych oraz techniczne środki transportu uzyskując tytuł naukowy magister inżynier w dziedzinie Transport. Absolwent Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Bankowej w Dąbrowie Górniczej oraz ukończył Studium doskonalenia umiejętności menedżerskich. Posiada pełną wiedzę w zakresie eksploatacji i utrzymania taboru. Posiada również doświadczenie w nadzorze właścicielskim, będąc członkiem rad nadzorczych.

Rada Nadzorcza nie wybrała natomiast członka zarządu ds. organizacyjnych.

Przypomnijmy, że do spółki wypłynęło 8 zgłoszeń na stanowiska w zarządzie PKP Cargo Service. Poprzednio funkcje w zarządzie pełnili Franciszek Kostrzewa jako prezes, natomiast dr Małgorzata Krówczyńska była członkiem zarządu ds. Administracyjno – Operacyjnych.