Nowy przetarg na przebudowę dworca Bydgoszcz Zachód

Nowy przetarg na przebudowę dworca Bydgoszcz Zachód

PKP S.A. ogłosiły drugie postępowanie na przebudowę dworca Bydgoszcz Zachód. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

Zakres prac obejmuje m.in.: wyburzenie istniejącego jednokondygnacyjnego nieużytkowanego budynku gospodarczego w północno-zachodniej części działki, przebudowę części południowo-wschodniej istniejącego budynku dworca na wiatę (poczekalnię zewnętrzną), eliminację barier architektonicznych, w tym przebudowa wejścia do budynku.

Metamorfozę przejdzie najbliższe otoczenie dworca. Zaprojektowano pasujące do dworca oświetlenie oraz elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze. Zostanie również ułożona nowa nawierzchnia. Przy budynku zaplanowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania dworca w trakcie budowy zakłada się etapowanie robót oraz wynajem na czas trwania robót budowlanych kontenerów służących jako dworzec tymczasowy.

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg dotyczący przebudowy obiektu został ogłoszony w połowie lipca 2021 r. Na sfinansowanie zamówienia PKP S.A. zamierzały przeznaczyć 2 528 236,14 zł brutto. Niestety nie zgłosił się żaden wykonawca.