Nowy most nad Regalicą ma swojego patrona

Nowy most nad Regalicą ma swojego patrona

Nowa przeprawa kolejowa w szczecińskich Podjuchach ma już swojego patrona. To dr inż. Andrzej Kreft – całym sercem oddany Odrze. Jego wiedza, zaangażowanie i umiejętność współpracy zaowocowały licznymi osiągnięciami oraz przyczyniły się do edukacji i wzrostu zaangażowania społeczności lokalnej. Od 2003 roku zabiegał o przebudowę mostu kolejowego ze zwodzonym przęsłem w szczecińskich Podjuchach, utrudniającego żeglugę na Regalicy. Dzięki jego staraniom pozyskano środki na realizację tej inwestycji.

Inicjatywę nadania im. Andrzeja Krefta nowej przeprawie wsparli Ministerstwo Infrastruktury, Polskie Linie Kolejowe S.A., Związek Polskich Armatorów Śródlądowych, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina Michał Przepiera oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

List Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do uczestników uroczystości odczytał wicemarszałek Jakub Kowalik.

Dr inż. Andrzej Kreft od 1991 roku, jako wieloletni dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie łączył pracę naukowo–dydaktyczną w Politechnice Szczecińskiej z pracą w administracji wodnej. Na stanowisko dyrektora RZGW został powołany w listopadzie 1991 r., po zakończeniu organizacji tej jednostki, w której brał aktywny udział. Przez cały okres pracy w administracji wodnej kontynuował aktywną działalność na uczelni, wdrażając osiągnięcia nauki do praktyki gospodarki wodnej, a doświadczenia zawodowe do procesu kształcenia studentów.  Funkcję dyrektora pełnił przez 26 lat, do czasu przejścia na emeryturę w 2017 r. Był także przewodniczącym polskiej części grupy roboczej ds. planowania na wodach granicznych Polsko–Niemieckiej Komisji ds. Współpracy na Wodach Granicznych. Osoba, która wniosła tak wiele w życie i rozwój naszego regionu, zasługuje na upamiętnienie – napisał Olgierd Geblewicz.

Dr Andrzej Kreft był nie tylko wybitnym specjalistą z zakresu gospodarki wodnej, ale również człowiekiem oddanym rodzinie, pracy i społeczności, z którą był związany przez całe życie. Jego śmierć w marcu 2021 roku była stratą nie tylko dla nas, którzy Go znaliśmy, ale także dla całego środowiska naukowego i gospodarczego. Na swojej macierzystej uczelni, dr Kreft prowadził badania i prace aplikacyjne. Angażował się także w integrację studentów z pracownikami naukowymi, organizując liczne obozy naukowe i inicjatywy edukacyjne. Wychował wiele pokoleń inżynierów budownictwa wodnego. Jego wkład w poprawę ochrony przeciwpowodziowej na rzece Odrze, współpraca z instytucjami zarówno w Polsce, jak i za granicą oraz innowacyjne podejście do zarządzania zasobami wodnymi – są godne podziwu. Nadanie Jego imienia nowemu mostowi kolejowemu na rzece Regalicy to nasz obowiązek by upamiętnić osobę, w moim przekonaniu najbardziej zasłużoną dla gospodarki wodnej w naszym regionie – mówi Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Michał Durka.

Za całokształt osiągnięć Andrzej Kreft został uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami – m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Złotą Odznakę za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1993), Złotą Odznaką za zasługi w zwalczaniu powodzi (2000), Złotą Odznaką Honorową Gryfa Pomorskiego (2007). Z licznych odznaczeń najbardziej sobie cenił Odznakę Diamentową Prezydenta Światowego Lions Club USA, którą uhonorowany został za aktywną działalność na rzecz pomocy niewidomym i niewidzącym dzieciom w Lions Club Szczecin „Magnolia”.

Budowa nowej przeprawy nad Regalicą to było skomplikowane zadanie. Obejmowało budowę trójprzęsłowego obiektu kratownicowego pod nowym układem kolejowym (odsuniętym w planie od istniejącego) oraz częściową rozbiórkę obiektu istniejącego. Przeznaczenie nowego obiektu nie zmieniło się – most stanowi przeprawę linii kolejowej przez rzekę Regalicę. Podnoszone przęsło mostu kolejowego na rzece Regalicy, stanowiące ruchomy element, jest objęte ochroną konserwatorską. Celem inwestycji było zwiększenie swobody żeglugi śródlądowej przy zapewnieniu ciągłości ruchu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 273.

Wartość Kontraktu wyniosła 347 652 466,74 zł, w tym część mostowa: 182 648 454,37 zł (Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły), część infrastrukturalna (PKP) –  165 004 012,37 mln zł. Dofinansowanie UE – Instrument „Łącząc Europę” (CEF): 7 104 962 euro.