Nowy FLIRT dla PKP Intercity dojeżdża do Żmigrodu [GALERIA]

Nowy FLIRT dla PKP Intercity dojeżdża do Żmigrodu [GALERIA]

Po Świętach Wielkanocnych, pierwszy z 12 nowych składów FLIRT dla PKP Intercity rozpocznie testy na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie. Wcześniej na terenie zakładu Stadler Polska w Siedlcach przeprowadzone były testy statyczne i dynamiczne.

– Celem testów jest kompleksowe sprawdzenie wszystkich systemów i układów pociągu, aby zapewnić podróżnym maksymalne bezpieczeństwo – mówi Magdalena Chibowska, kierownik projektu w Stadler Polska.

Na torze doświadczalnym w Żmigrodzie pojazd przejdzie także komplet testów niezbędnych do uzyskania homologacji. Obejmują one między innymi sprawdzenie układu hamulcowego pojazdu, badanie poziomu hałasu, kompatybilności elektromagnetycznej, pantografu, oświetlenia oraz urządzeń bezpieczeństwa. Po uzyskaniu homologacji pojazd będzie mógł zostać przekazany przewoźnikowi.Przed przekazaniem kolejnych pociągów, dwie pierwsze jednostki z realizowanego zamówienia zostaną poddane eksploatacji nadzorowanej w ruchu pasażerskim przez okres od 6 do 12 miesięcy (do osiągnięcia przebiegu co najmniej 150 000 km na każdy pojazd).

W ramach zamówienia o wartości 1,015 mld zł brutto PKP Intercity otrzyma 12 fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych  typu FLIRT 3 wraz z ich utrzymaniem na poziomach P1 – P4 przez okres 15 lat.