Nowy alert bezpieczeństwa opublikowany przez NSA Niemiec

Nowy alert bezpieczeństwa opublikowany przez NSA Niemiec

W wagonach towarowych do przewozu samochodów wyprodukowanych przez Tatravagonka Poprad a.s. mogą być nieprawidłowo zamontowane łożyska. Nie jest wykluczone, że problem może dotyczyć również innych wagonów tego producenta. Taki alert bezpieczeństwa opublikował niemiecki krajowy organ ds. bezpieczeństwa Eisenbahn Bundesamt (EBA).

20 maja 2020 r. wykoleił się wagon do przewozu samochodów typu Laaeffrs 561. Został on wyprodukowany przez Tatravagonka Poprad we wrześniu 2019 r., a w chwili wykolejenia miał przebieg 19 580 km. W wagonie zamontowane były zestawy kołowe typu BA 375 oraz łożyska typu BA 388. Przyczyną wykolejenia było stopienie czopa osi spowodowane przez zagrzane łożysko. W trakcie badania wagonu zauważono w pozostałych trzech zestawach kołowych luźne podkładki lub luźne śruby zabezpieczające do mocowania łożyska i wewnętrznych pierścieni na czopie. Analogiczne nieprawidłowości wykryto również w kilku innych łożyskach w wagonach tego typu eksploatowanych przez tego dysponenta. 

EBA nie wyklucza, że łożyska tego typu lub podobnej konstrukcji w innych typach pojazdów produkowanych przez Tatravagonkę Poprad również mogą być nieprawidłowo zmontowane.

Prezes UTK rekomenduje podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie weryfikację poprawności montażu łożysk w posiadanych wagonach. Szczególną uwagę należy zwrócić na wagony wyprodukowane w ciągu ostatniego roku. O wszystkich zidentyfikowanych nieprawidłowościach należy poinformować Prezesa UTK na adres e-mail [email protected].