Nowe zasady przewozu rowerów pociągami ŁKA

Nowe zasady przewozu rowerów pociągami ŁKA

Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort wszystkich pasażerów, od 8 maja Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadzi płatny przewóz rowerów w dni robocze, w godzinach porannych i popołudniowych szczytów przewozowych

W dni robocze, w godzinach porannych i popołudniowych szczytów przewozowych, spółka notuje bardzo duże potoki podróżnych przemieszczających się do pracy i szkoły oraz powracających do miejsca zamieszkania, co w znacznym stopniu ogranicza dostępność miejsc do przewozu rowerów. Duża liczba jednośladów na pokładzie pociągu we wskazanym czasie sprawia, że pasażerowie nie mogą swobodnie poruszać się po składzie, mają problemy przy wsiadaniu i wysiadaniu – o czym wielokrotnie informowali Spółkę. W związku
z powyższym, mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort wszystkich pasażerów, wprowadzono płatny przewóz rowerów w określonych przedziałach czasowych – tłumaczy przewoźnik.

Nadal nieodpłatnie będzie można podróżować z rowerem w weekendy, święta, dni robocze poza godzinami szczytów przewozowych, a także w wybrane dodatkowe dni w 2023 r.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące przewozu rowerów pociągami ŁKA.

Płatny przewóz rowerów

Od 8 maja 2023 r. obowiązywać będzie płatny przewóz roweru w dni robocze, w godzinach porannego i popołudniowego szczytu przewozowego.

Opłata za przewóz roweru w relacji zgodnej z biletem na przejazd wynosić będzie 8,20 zł (tyle, ile w pociągach Polregio), niezależnie od odległości przewozu. Na podróż powrotną trzeba będzie nabyć odrębny bilet.

Płatny przewóz rowerów obowiązywać będzie w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godz. 6:00 – 8:00 oraz 14:00 – 17:00.

Gdy plan podróży przewiduje przejazd pociągiem z rowerem w ww. płatnych terminach, to podróżny zobowiązany jest zakupić bilet na jego przewóz.

Przykłady płatnego przewozu roweru:

 • podróż rozpoczyna się o godz. 5:30, a kończy o godz. 6:30,
 • podróż rozpoczyna się o godz. 6:30, a kończy o godz. 8:30,
 • podróżny posiada bilet okresowy ŁKA, a przewóz roweru odbywa się w płatnym terminie.

Nieodpłatny przewóz rowerów

Obowiązuje w dni robocze poza płatnymi terminami, w weekendy, święta oraz dodatkowe dni nieodpłatnego przewozu rowerów w 2023 r. (wskazane poniżej). Przewóz odbywa się na podstawie bezpłatnego kuponu na przewóz roweru, który wydawany jest do biletu na przejazd w określonej relacji.

Nieodpłatny kupon na przewóz roweru wydany do:

 • biletu jednorazowego – obowiązuje w terminie ważności biletu,
 • biletu okresowego – obowiązuje na jednorazowy przewóz w terminie wskazanym przez podróżnego, zgodnie z relacją określoną na bilecie okresowym.

Jeżeli przewóz roweru jednak odbędzie się w płatnym terminie, to pomimo posiadania bezpłatnego kuponu na przewóz roweru, należy zakupić bilet na jego przewóz.

Przykłady nieodpłatnego przewozu roweru:

 • podróż z rowerem rozpoczyna się po godz. 8:00, a kończy w ramach ważności biletu, maksymalnie do godziny 14:00,
 • podróż z rowerem rozpoczyna się po godz. 17:00.

Dodatkowe terminy nieodpłatnego przewozu rowerów w 2023 r.:

 • 9 czerwca,
 • 14 sierpnia,
 • 22 września,
 • 2,3 listopada,
 • 27, 28, 29 grudnia.

Gdzie można kupić bilet oraz pobrać bezpłatny kupon na przewóz roweru?

Bilet na rower oraz bezpłatny kupon na przewóz roweru można nabyć:

 • w stacjonarnych kasach ŁKA oraz innych przewoźników sprzedających bilety ŁKA,
 • w biletomatach stacjonarnych,
 • u obsługi pociągu (bez opłaty za jego wydanie),
 • za pośrednictwem kanałów zdalnych: Koleo, e-podróżnik, SkyCash, mPay, Bilkom.

Nie ma możliwości zakupu biletu na rower oraz pobrania bezpłatnego kuponu
w biletomatach znajdujących się na pokładzie pociągu.

Jeżeli  podróżny, kupując bilet na przejazd, nie kupił biletu lub nie pobrał bezpłatnego kuponu na przewóz roweru, może to zrobić przed wejściem do pociągu w kasie biletowej, u obsługi pociągu lub za pośrednictwem aplikacji/sklepu internetowego.

Jak wygląda przejazd pociągiem ŁKA z rowerem, na podstawie biletu innego przewoźnika ?

W pociągach ŁKA honorowane są  bilety na przewóz rowerów wydane do biletów:

 • Kolei Wielkopolskich (KW),
 • POLREGIO (PR),
 • PKP Intercity (PKP IC).

Natomiast jeśli podróż odbywa się na podstawie biletu lokalnego transportu zbiorowego lub WBA, wówczas trzeba kupić bilet ŁKA na przewóz roweru lub pobrać bezpłatny kupon –
 zależności od tego, w jakim terminie odbywa się przewóz.

Jak przewieźć rower pociągiem ŁKA?

 • Przewóz roweru pociągiem odbywa się pod nadzorem podróżnego.
 • Jeden podróżny może zabrać ze sobą jeden rower.
 • Rower nie może przeszkadzać innym pasażerom oraz zagrażać ich bezpieczeństwu.
 • Podróżujący z rowerem ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie mogą zostać wyrządzone przy tej okazji innym pasażerom oraz ŁKA.
 • Rower przewozi się na podstawie biletu na rower (od 8.05.2023 r.) lub bezpłatnego kuponu na rower.

Rower w pociągu powinien być przewożony:

w miejscu do tego przystosowanym i odpowiednio oznaczonym – na jednym
z 3 wieszaków na rowery (podróżny samodzielnie zawiesza i zdejmuje rower z wieszaka),

w innym miejscu wskazanym przez obsługę pociągu, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające przewóz.

W przypadku braku miejsca w pociągu lub sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu podróżnych i przejazdu, obsługa pociągu może odmówić przewozu roweru.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przewozu rowerów zawarte są w Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA) oraz Taryfie przewozowej (ŁKA-TP).