Nowe władze Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych

Nowe władze Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych

W Warszawie w siedzibie CS Natura Tour 27 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.  Przyjęto nowy program oraz wybrano nowe władze na kolejną, piątą kadencję.

Po przyjęciu sprawozdań za mijająca, delegaci reprezentujące kolejowe związki zawodowe przystąpili do głosowania na kandydatów władz Konfederacji. Na funkcję przewodniczącego jednogłośnie wybrano Leszka Miętka ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce a na wiceprzewodniczących Agnieszkę Olejnik ze Związku Zawodowego Dyspozytorów PKP i Piotra Dubrownika z Międzyzakładowego Związku Zawodowego Rewidentów Taboru. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KKZZ wybrano Krzysztofa Trelę ze Związku Zawodowego Dyspozytorów PKP.

Przegłosowano i przyjęto Uchwałę Programową na kolejne lata przewidującą aktywizację struktur związkowych, rekrutację nowych członków oraz wzmocnienia pozycji związków zawodowych w reprezentowaniu interesów pracowników kolei. Niezbędne będzie również zaangażowanie Konfederacji we współpracy z OPZZ w zakresie kształtowania polityki gospodarczej, społecznej i zabezpieczenia społecznego i obrony stabilnych miejsc pracy oraz prawa związkowego. Aktywność KKZZ w kolejnej kadencji przekładać się powinna  na zaangażowania w walkę o jakość zatrudnienia, wynagrodzenia i regulację podstaw prawnych związanych z działalnością związków zawodowych.