Nowe przystanki na linii Kielce – Busko-Zdrój ułatwią podróże w województwie świętokrzyskim

Nowe przystanki na linii Kielce – Busko-Zdrój ułatwią podróże w województwie świętokrzyskim

Nowy peron w Nidzie zlokalizowaliśmy w sąsiedztwie ul. Kolejowej, obok linii kolejowej, którą poruszają się pociągi towarowe oraz pasażerskie, jadące w kierunku Kielc lub Buska-Zdroju. Kilkanaście kilometrów dalej na południe, na tej samej linii kolejowej, wybudowaliśmy peron w Stawianach Pińczowskich. Oba przystanki zwiększą dostęp do kolei dla okolicznych mieszkańców i pozwolą na sprawne dotarcie do sąsiednich miejscowości. Inwestycja w Nidzie to koszt niemal 4 mln zł, a w Stawianach Pińczowskich przeszło 3 mln zł.

W obydwu lokalizacjach wybudowaliśmy perony zgodnie z najnowszymi standardami. Wyposażone są w wiaty, ławki, tablice informacyjne i nagłośnienie. Dzięki podwyższonej nawierzchni o zróżnicowanej strukturze oraz ścieżkom naprowadzającym po przystanku łatwiej poruszać się będzie osobom o ograniczonej mobilności. Komfort po zmroku zapewnią latarnie pracujące w technologii LED, a o bezpieczeństwo zadba monitoring. Obok przystanków budujemy również wygodne ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe dla samochodów i rowerów. Pozwoli to na łatwe łączenie podróży.

Celem „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. W skali całego kraju w ramach Programu Przystankowego przewidziano budowę lub modernizację 207 przystanków kolejowych. Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł. Zaplanowano także realizację ponad 100 parkingów przy istniejących i nowo budowanych przystankach. Kwota przeznaczona na budowę parkingów to ponad 74 mln zł.

Stawiany Pińczowskie i Nida to kolejne przystanki wybudowane w województwie świętokrzyskim w ramach programu przystankowego. Podróżni korzystają już z peronów w Małogoszczu, Dębskiej Woli, Włoszczowicach, Rykoszynie, Grochowiskach, czy Kijach. W fazie przygotowania do budowy są obiekty m.in. w Mnichowie, Podchojnach i Piekoszowie.