Nowa era transgranicznych podróży pojazdami FLIRT z systemem ETCS GUARDIA

Nowa era transgranicznych podróży pojazdami FLIRT z systemem ETCS GUARDIA

Pierwsze pociągi FLIRT z systemem sygnalizacyjnym ETCS GUARDIA kursują obecnie w Belgii, Holandii i Niemczech jako część pociągów trzy-krajowych obsługiwanych przez holenderskiego operatora Arriva. Konwersja i zatwierdzenie jednostek wielokrotnych z technologią ETCS opracowaną przez Stadlera zostały pomyślnie zakończone.

Sukces ten ponownie podkreśla zaangażowanie Stadlera w optymalizację bezpieczeństwa i efektywności transportu kolejowego w całej Europie. Stadler już wcześniej, w ramach projektu pilotażowego w 2023 roku, przystosował jednostki wielokrotne od innych dostawców, aby umożliwić szybsze wdrożenie ETCS w Niemczech.

Wprowadzenie ETCS na naszych pociągach trzy-krajowych spełnia długo oczekiwane życzenie. Nasi pasażerowie mogą teraz podróżować z Liège do Akwizgranu przez Maastricht. Stadler z determinacją i wytrwałością koordynował i realizował rozwój oraz modernizację naszej floty dla Arrivy. Zostało to zrobione we współpracy nie tylko z dostawcami, ale także z organami regulacyjnymi w Europie i trzech zaangażowanych krajach – powiedział Michiel Cusell, Dyrektor Regionalny Arriva Limburg..

Projekt modernizacji został przeprowadzony przez Stadlera we współpracy z operatorem Arriva. Obejmował on wyposażenie ośmiu pociągów FLIRT w najnowszy system ETCS GUARDIA od Stadlera. Pojazdy te obecnie kursują przez granice w Niemczech, Holandii i Belgii. Aktualnie system ETCS jest wymagany tylko na trasach belgijskich. Na trasach holenderskich i niemieckich operacje są nadal prowadzone za pomocą systemów klasy B, PZB i ATB, więc te również musiały zostać zintegrowane z systemem sygnalizacji ETCS. Umożliwia to teraz transgraniczną eksploatację pojazdów i, po raz pierwszy, bezprzesiadkową operację pomiędzy metropoliami tzw. „regionu trójgranicznego” Belgii, Holandii i Niemiec.

Jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się zrealizować ten projekt dla części naszej dużej floty FLIRT w Holandii. Rozszerzenie obszaru operacyjnego pojazdów o ruch transgraniczny zwiększa wartość floty pojazdów i spełnia długo oczekiwane życzenie pasażerów w regionie przygranicznym. Z naszym systemem ETCS-GUARDIA mamy dostosowany system, który może być również opłacalny przy modernizacji małych flot. Fakt, że teraz wprowadzamy nasz pierwszy pociąg z naszym własnym ETCS na belgijskie tory, jest ważnym krokiem w kierunku rozszerzenia naszej obecności w Europie – wyjaśnił Marc Trippel, Wiceprezes Wykonawczy w Dywizji Sygnalizacji Stadlera.

Główne cele strategiczne inteligentnej mobilności w Unii Europejskiej to poprawa międzynarodowej łączności, wspieranie automatyzacji oraz zapewnienie dostępu do pojazdów bezemisyjnych. Poprzez modernizację pociągu Stadler FLIRT do naszego systemu ETCS wspieramy właśnie te trzy główne cele: podróżujemy teraz pod kontrolą sygnałów, w transgranicznej operacji, w sercu Europy dodał Daniel Baer, Wiceprezes Wykonawczy w Dywizji Serwisowej Stadlera.

System ochrony pociągów GUARDIA ETCS

Zwiększenie prędkości podróży, zapewnienie interoperacyjności, ponowne wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz osiągnięcie efektywności kosztowej przy jednoczesnym utrzymaniu obecnego poziomu bezpieczeństwa to tylko niektóre ze strategicznych działań, na których muszą się skupić operatorzy kolejowi ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na transport kolejowy.

Stadler opracował i dostarczył rozwiązania pokładowe ETCS we współpracy z firmą technologiczną AngelStar. System ETCS GUARDIA ze sprawdzoną technologią elektroniczną jest już zatwierdzony w kilku krajach europejskich i obecnie jest używany w Szwajcarii, Polsce, Włoszech, na Węgrzech, w Holandii, Belgii, Niemczech, Austrii, Chorwacji i Słowenii. Takie osiągnięcia pokazują wyraźne zaangażowanie Stadlera w innowacje zorientowane na klienta, efektywność kosztową oraz niezrównane doświadczenie w modernizacji pociągów od innych dostawców.

Stadler kontynuuje przewodzenie w dostarczaniu innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań dla nowoczesnego transportu kolejowego.