Niewielki wzrost przewozów towarowych w kwietniu 2024 r.

Niewielki wzrost przewozów towarowych w kwietniu 2024 r.

W kwietniu 2024 r. kolej obsłużyła ponad 18,8 mln ton ładunków, co w zestawieniu do wyników sprzed roku oznacza wzrost o 0,8 mln ton (+ 4,4%). Wartość pracy przewozowej wyniosła prawie 5,1 mld tonokilometrów i była wyższa o 0,2 mld tonokilometrów (+3,7%) w porównaniu do kwietnia 2023 r. W przypadku wykonanej przez pociągi towarowe pracy eksploatacyjnej, której wartość przekroczyła 6,9 mln pociagokilometrów, wzrost wyniósł 0,1 mln (+1,6%). 

Średnia odległość przewozu 1 tony towarów w kwietniu wyniosła 269 km i była krótsza o prawie 2 km niż w kwietniu 2023 r.

Kwiecień 2024 r. w wartościach przewiezionej masy towarów i pracy przewozowej to dotychczas najlepszy miesiąc tego roku. W zestawieniu miesiąc do miesiąca kolej obsłużyła o prawie 0,2 mln ton ładunków więcej (+0,9%), a wykazana praca przewozowa była o ponad 0,1 mld tonokilometrów wyższa (+2,2%). Wielkość pracy eksploatacyjnej wykazanej przez pociągi towarowe w kwietniu to wartość o niespełna 112,5 pociagokilometrów niższa niż w marcu 2024 r.

Ogółem w pierwszych czterech miesiącach 2024 r. masa przewiezionych towarów przekroczyła poziom 73 mln ton, praca przewozowa wartość ponad 19,1 mld tonokilometrów, a eksploatacyjna prawie 26,7 mln pociągokilometrów. W zestawieniu z analogicznym okresem 2023 r. koleją przetransportowano o 5,6 mln ton towarów mniej (-7,1%), a wykonana praca przewozowa to o 1,8 mld tonokilometrów mniej (-8,7%). W przypadku pracy eksploatacyjnej to spadek o 1,9 mln (-6,7%).

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów za okres styczeń-kwiecień 2024

PKP Cargo28,18%
DB Cargo Polska14,14%
Lotos Kolej7,47%
PKP LHS5,41%
PUK Kolprem4,15%
Freightliner PL2,91%
T&C2,55%
Pol-Miedź Trans2,26%
PCC Intermodal2,04%
CTL Logistics2,01%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej przewiezionych towarów za okres styczeń-kwiecień 2024

PKP Cargo28,81%
Lotos Kolej11,70%
PKP LHS6,05%
DB Cargo Polska4,88%
T&C3,71%
Freightliner PL3,22%
CTL Logistics2,98%
PCC Intermodal2,92%
Inter Cargo2,35%

Udział przewoźników wg pracy eksploatacyjnej przewiezionych towarów za okres styczeń-kwiecień 2024

PKP Cargo33,97%
Lotos Kolej11,73%
DB Cargo Polska6,16%
CTL Logistics3,35%
PCC Intermodal2,75%
PKP LHS2,47%
Freightliner PL2,09%
Captrain Polska1,99%
CD Cargo Poland1,97%
Alza Cargo1,87%