Niemcy: koniec ze strajkami maszynistów. Jest ważne porozumienie

Niemcy: koniec ze strajkami maszynistów. Jest ważne porozumienie

Deutsche Bahn (DB) i Niemiecki Związek Maszynistów (GDL) osiągnęły porozumienie po pięciu miesiącach trudnych negocjacji. Kluczowym elementem jest innowacyjny model opcji, który pozwoli pracownikom pracującym w systemie zmianowym samodzielnie decydować o tygodniowym wymiarze czasu pracy w przyszłości.

To jest przełomowe rozwiązanie, które umożliwia elastyczność, uczestnictwo i transformację. Dzięki modelowi opcji nasi współpracownicy mają indywidualną swobodę wyboru tego, co najlepiej odpowiada im i ich życiowej fazie. Dzięki samodzielnej decyzji o tygodniowym czasie pracy zawody kolejowe stają się atrakcyjniejsze, a praca opłaca się. Od samego początku podkreślaliśmy, że tępa skrócona praca, narzucona wszystkim siłą, absolutnie nie jest zgodna z duchem czasu. Nikt nie zostanie przymusowo wprowadzony do 35-godzinnego tygodnia pracy za pomocą umowy zbiorowej do końca tej dekady. Model opcji daje również firmie możliwość i zdolność do dalszego rozwoju w interesie klientów pomimo niedoboru wykwalifikowanych pracowników, a tym samym oddaje sprawiedliwość szczególnej sytuacji na rynku pracy – powiedział Martin Seiler, członek zarządu DB ds. zasobów ludzkich.

Dla pracowników wykonujących pracę zmianową referencyjny czas pracy początkowo spadnie z 38 do 37 godzin w 2026 roku. Do 2029 r. zostanie on skrócony do 35 godzin w trzech kolejnych etapach. Wynagrodzenie nie zostanie obniżone proporcjonalnie. Nie oznacza to jednak, że od 2027 r. automatycznie zmniejszy się czas pracy pracowników. Rzeczywiste godziny pracy są wybierane przez samych pracowników: ostatecznie możliwe jest przełożenie od 35 do 40 godzin tygodniowo. Ci, którzy zdecydują się pracować więcej, otrzymają o 2,7 proc. wyższe wynagrodzenie za godzinę. Na przykład maszyniści lub pracownicy pociągu zarabialiby około 14 procent więcej w 40-godzinnym tygodniu pracy niż w 35-godzinnym tygodniu pracy.

Dla pasażerów DB układ zbiorowy pracy oznacza przede wszystkim pewność planowania podróży. Do końca lutego 2026 roku obowiązuje obecnie klauzula o braku organizowaniu strajków  GDL. Układ zbiorowy obowiązuje przez 26 miesięcy do 31.12.2025 r., po czym następuje dwumiesięczna faza negocjacji, podczas której nie są możliwe żadne strajki.

Ponadto przed rozpoczęciem negocjacji uzgodnione zostaną warunki postępowania pojednawczego na wypadek, gdyby nie udało się doprowadzić ich do polubownego zakończenia. Jest to również nowość i tworzy uporządkowane ramy dla kolejnej rundy rokowań zbiorowych. Tak naprawdę okres obowiązywania przepisów o czasie pracy kończy się dopiero 31.12.2028 r.

Zakres poprzednich układów zbiorowych pozostaje niezmieniony, nie zawarto układów zbiorowych dotyczących infrastruktury. W celu zwiększenia mocy produkcyjnych i zwiększenia wydajności osiągnięto kolejne porozumienia. Między innymi 1 stycznia 2026 r. zniesiony zostanie 12-dniowy model wyboru urlopu. Model wyboru 6-dniowego urlopu pozostanie w mocy. Godziny prania i przebrania będą w przyszłości płatne według stawki ryczałtowej.

Zawarte porozumienie płacowego w punktach

  • 2.850 euro premii za kompensację inflacji: 1 500 euro wypłacone w marcu, kolejne 1 350 euro przewidziane do wypłaty przypuszczalnie w maju.
  • Podwyżka wynagrodzenia o 420 euro w dwóch etapach: 210 euro więcej miesięcznie 1 sierpnia 2024 r. i kolejne 210 euro 1 kwietnia 2025 r.
  • Opcjonalny model tygodniowego czasu pracy: Pracownicy pracujący w systemie zmianowym sami decydują, ile tak naprawdę chcą pracować w korytarzu od 35 (od 2029 roku) do 40 godzin. Jedna przepracowana godzina odpowiada 2,7 proc. (w 2026 r.) większej lub mniejszej płacy. Referencyjny czas pracy będzie się stopniowo zmniejszał bez proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia: 37 godzin w dniu 1 stycznia 2026 r., 36 godzin w dniu 1 stycznia 2027 r., 35,5 godziny w dniu 1 stycznia 2028 r., 35 godzin w dniu 1 stycznia 2029.In
    pierwszej połowie 2025 r. pracownicy zostaną zapytani, czy chcą pracować 37 godzin lub więcej w dniu 1 stycznia 2026 r. Ci, którzy nie zarejestrują się ponownie, automatycznie przechodzą do 37-godzinnego tygodnia pracy. W kolejnych krokach jest odwrotnie: godziny pracy pozostają bez zmian, a pracownicy mogą składać coroczne raporty, jeśli chcą pracować mniej. Jedno jest pewne: jeśli pracujesz więcej, dostajesz więcej pieniędzy.
  • Okres 26 miesięcy: z mocą wsteczną od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. Następnie nastąpi dwumiesięczna faza negocjacji ze zobowiązaniem pokojowym do końca lutego. Ponadto przed rozpoczęciem negocjacji uzgodnione zostaną warunki postępowania pojednawczego na wypadek, gdyby nie udało się doprowadzić ich do polubownego zakończenia. Porozumienia w sprawie czasu pracy obowiązują do 31.12.2028 r.
  • Brak rozszerzenia zakresu stosowania