Nie ryzykuj i żyj. Zbliża się 14. Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach

Nie ryzykuj i żyj. Zbliża się 14. Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach

„Nie ryzykuj swojego życia. Trzymaj się z dala od torów” – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna edycja Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach (International Level Crossing Awareness Day). Podczas specjalnej sesji dotyczącej działań prewencyjnych wobec wtargnięć oraz samobójstw na torach, o sytuacji w Polsce będzie mówiła Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP i jednocześnie wiceprzewodnicząca Global Level Crossing Network.

Fundacja Grupy PKP regularnie bierze udział w pracach grup roboczych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w ramach projektu ILCAD realizowanego przez UIC – Międzynarodowy Związek Kolei. Spotkania te są ważną platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa na terenach kolejowych.

– Wyeliminowanie groźnych wydarzeń, zwłaszcza na przejazdach kolejowo-drogowych, będących miejscami szczególnie wysokiego ryzyka, to jedno z głównych zadań i wyzwań, które postawiły sobie organizacje z branży kolejowej. Również Fundacja Grupy PKP angażuje się w projekty oraz wydarzenia pogłębiające wiedzę i świadomość w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego. Jedną z kluczowych inicjatyw, związanych z tym obszarem, jest właśnie Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach – kampania, dzięki której wypracowywane są działania przyczyniające się do zwiększenia poziomu ochrony nas wszystkich – uczestników ruchu drogowo-kolejowego – zaznacza Katarzyna Kucharek.  

Świadome ryzyko, pomyłka, rozkojarzenie

UIC szacuje, że na świecie jest pół miliona przejazdów kolejowo-drogowych, z czego ponad 100 000 w Unii Europejskiej i ponad 200 000 w Stanach Zjednoczonych, co stanowi odpowiednio 20 proc. i 40 proc. całkowitej liczby przejazdów. W UE i USA wypadki i ofiary śmiertelne w tych miejscach stanowią prawie jedną trzecią wszystkich incydentów kolejowych. W ostatnich latach na przejazdach kolejowo-drogowych Unii Europejskiej odnotowywano średnio sześć ofiar śmiertelnych tygodniowo i dodatkowo sześć poważnych obrażeń ciała u osób, które uczestniczyły w kolizjach.

Na całym świecie sektor kolejowy boryka się z tym samym problemem. Zdecydowana większość wypadków na przejazdach jest spowodowana przez pieszych, rowerzystów i kierowców, którzy świadomie podejmują ryzyko lub przez pomyłkę, z przyzwyczajenia czy z rozkojarzenia doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji.

ILCAD sposobem na wypracowanie skutecznych rozwiązań

Oceny ryzyka, rozwiązania inżynieryjne i innowacje są wykorzystywane do modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych, co zapewnia wzrost bezpieczeństwa. Wdrażane są także działania edukacyjne Te skuteczne metody wypracowywane są właśnie m.in. w ramach wydarzeń związanych z Międzynarodowym Dniem Bezpieczeństwa na Przejazdach. Tegoroczna edycja będzie miała wyjątkowy charakter, gdyż w tym roku przypada 100-lecie istnienia Międzynarodowego Związku Kolei.

Kampania ILCAD realizowana jest przy wsparciu społeczności kolejowej z całego świata. Biorą w niej udział osoby z około 50 państw. Każdego roku kraj partnerski jest gospodarzem konferencji inaugurującej wydarzenie. Skupia ona zarządców infrastruktury kolejowej i drogowej, specjalistów ds. bezpieczeństwa kolejowego, promotorów bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, a także naukowców, którzy razem pracują nad podnoszeniem świadomości w zakresie zagrożeń w obszarze przejazdów kolejowo-drogowych.

9 czerwca w Denver w stanie Kolorado gospodarzami międzynarodowej konferencji rozpoczynającej 14. kampanię ILCAD będą: Association of American Railroads, Federal Railroad Administration i Operation Lifesaver. Po raz pierwszy wydarzenie będzie poprzedzone specjalną sesją na temat działań prewencyjnych eliminujących wtargnięcia i próby samobójcze na torach. Debatę zaplanowano na 8 czerwca.