Nie będzie bezpośredniego połączenia z Gdyni do Zgorzelca

Nie będzie bezpośredniego połączenia z Gdyni do Zgorzelca

Grupa parlamentarzystów z posłanką Katarzyną Ueberhan na czele skierowała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie wydłużenia połączenia dalekobieżnego na trasie Gdynia – Wrocław o odcinek Wrocław Gł. – Zgorzelec przez Węgliniec.

Posłowie zwrócili uwagę, mieszkańcy miast takich jak Legnica, Chojnów, Bolesławiec, Węgliniec, Zgorzelec, Lubań czy też Gryfów Śląski odczuwają brak połączeń kolejowych spółki PKP Intercity w kierunku północnym, dlatego ministerstwo powinno dążyć do rozwoju siatki połączeń w tym kierunku.

– Jedną z propozycji poprawy tej sytuacji może być przetrasowanie, wydłużenie relacji lub uruchomienie grupy wagonów bezpośrednich jednego z pociągów przewoźnika PKP Intercity kursujących na odcinku Gdynia Główna – Wrocław Główny na odcinek Wrocław Główny – Zgorzelec przez Węgliniec. Dzięki takiemu działaniu mieszkańcy miast położonych na trasie E30 zyskają nowe połączenie dalekobieżne z północną częścią naszego kraju – napisali posłowie.

Jak dodali, takie połączenie mogłoby kursować od rocznego rozkładu jazdy 2022/2023, co przekładałoby się na realizowanie zadań zawartych w dokumencie „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym”.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował że w Rocznym Rozkładzie Jazdy edycji 2022/2023 (RRJ 2022/2023) planowane jest utrzymanie obecnej oferty połączeń międzywojewódzkich obsługujących stacje Zgorzelec i Bolesławiec.

– Pasażerowie planujący w RRJ 2022/2023 podróż ze Zgorzelca w kierunku Trójmiasta będą mogli skorzystać z przesiadki we Wrocławiu, analogicznie jak ma to miejsce obecnie i w poprzednich latach – odpisał .

Jak dodał, bogata siatka połączeń PKP Intercity na odcinku Wrocław – Gdynia, jak również dobrze rozwinięta oferta Kolei Dolnośląskich na odcinku Zgorzelec – Wrocław dają łącznie swobodę wyboru podróży w różnych porach doby.

– Połączenia przesiadkowe są nieodłącznym elementem systemu transportowego, zaś kwestia zorganizowania dogodnych skomunikowań na stacjach węzłowych jest przedmiotem szczególnej troski zarówno przewoźnika, jak i ministra jako organu zamawiającego przewozy – zaznaczył wiceminister infrastruktury.

Przedstawiciel resortu wyjaśnił również, że uruchomienie tego połączenia w ramach zależne jest od dostępności taboru, prac modernizacyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe na sieci kolejowej, a także od limitu dofinansowania przewozów międzywojewódzkich, który zaplanowany jest na dany rok w ustawie budżetowej.

– Z uwagi na ograniczenia wynikające z przyjętego limitu rekompensaty na lata 2022-2024 wprowadzanie zmian mających wpływ na wzrost pracy eksploatacyjnej będzie możliwe po tym okresie – poinformował.