Newag zanotował w I półroczu 2020 r. 62,4 mln zysku netto

Newag zanotował w I półroczu 2020 r. 62,4 mln zysku netto

Zarząd Newagu poinformował o wstępnych jednostkowych i skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2020 roku. Wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 578,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 181,9 mln zł (+45,9%).

Spółka zanotowała w I półroczu br. zysk netto na poziomie 62,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł on 15,1 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 107,2 mln zł i była wyższa o 62,9 mln zł (+142,1%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku.

Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Newag w pierwszym półroczu 2020 wyniosła 569,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 187,6 mln zł (+49,1%). Za okres pierwszego półrocza br. Grupa wypracowała zysk w wysokości 62,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł niespełna 12,4 mln zł (+400,8%). Wartość EBITDA wyniosła 111,9 mln zł i była wyższa o 67,7 mln zł (+154%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku.

– Na wymienione wyniki spółki i Grupy główny wpływ miała zdecydowanie wyższa, w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach, wielkość przychodów ze sprzedaży, co jest rezultatem bardziej równomiernego rozłożenia się planów sprzedaży w okresie 2020 roku w porównaniu do poprzednich lat. Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego – czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki Newagu i Grupy Newag zostaną przekazane w raporcie, który  zostanie opublikowany 21 września 2020 roku.