Newag przedstawił wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021 r.

Newag przedstawił wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021 r.

Jak poinformował zarząd Newagu, spółka szacuje że w I półroczu tego roku wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 343,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 235,1 mln zł (-40,6%).

Za okres pierwszego półrocza 2021 r. Newag wypracował zysk w wysokości 10,7 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł niespełna 62,4 mln zł (-82,9%). Wartość EBITDA wyniosła 42,4 mln zł i była niższa o 64,8 mln zł (-60,5%) w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku.

Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Newag w pierwszym półroczu 2021 wyniosła 351,1 mln zł. W porównaniu z  analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 218,2 mln zł (-38,3%). Za okres pierwszego półrocza 2021 r. Grupa wypracowała zysk w wysokości 40,7 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł niespełna 62,1 mln zł (-34,4%). Wartość EBITDA wyniosła 78,8 mln zł i była niższa o 33 mln zł (-30%) w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku.

– Na wyniki Grupy główny wpływ miał harmonogram realizowanych projektów i wynikający z niego terminarz przekazań pojazdów klientom Grupy w analizowanym okresie, zgodnie z którym zdecydowanie większa część sprzedaży w 2021 roku przypada na drugie półrocze 2021 roku – informuje zarząd Newagu w komunikacie.

Spółka zastrzega, iż wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane 14 września 2021 r.