Newag i Pesa powalczą o dostawę taboru dla Kolei Dolnośląskich

Newag i Pesa powalczą o dostawę taboru dla Kolei Dolnośląskich

Koleje Dolnośląskie otrzymały oferty w przetargu na zakup pięciu pięcioczłonowych składów elektrycznych oraz 118 mln złotych brutto na sześć trójczłonowych pojazdów z dwusystemowym napędem elektryczno-spalinowym. Swoje oferty złożyli nowosądecki Newag oraz bydgoska Pesa.

Koleje Dolnośląskie na zakup taboru zamierzały przeznaczyć w sumie 241 mln zł brutto, z czego 123 mln zł brutto na zakup składów elektrycznych oraz 118 mln zł brutto na sześć pojazdów hybrydowych.

Na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych wpłynęły dwie oferty. Swoje propozycje przedstawiły bydgoska Pesa z ceną brutto 145.170.750,00 zł (29.034.150,00 zł za jeden pojazd) oraz Newag z ceną brutto 161.068.500,00 zł (32.213.700,00 zł za jeden pojazd).

Ofertę na dostawę sześciu składów hybrydowych dla dolnośląskiego przewoźnika złożył tylko Newag. Propozycja producenta wynosi 169.740.000,00 zł brutto, co daje 28.290.000,00 zł za każdy pociąg.

W obu zadaniach w cenie każdego pojazdu zawarta jest również jego obsługa serwisowa do poziomu P3.2.W postępowaniu przewoźnik zawarł  warianty dodatkowych zakupowych: do 20 pojazdów elektrycznych i 10 kolejnych hybryd.

Obecnie Koleje Dolnośląskie są w trakcie szczegółowej analizy ofert.

Zakup jedenastu pociągów zostanie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wartość wsparcia wyniesie 85 milionów złotych (netto).