Newag dostarczy RCP kolejne lokomotywy Dragon 2

Newag dostarczy RCP kolejne lokomotywy Dragon 2

Newag podpisał ze spółką Rail Capital Partners pięć indywidualnych umów sprzedaży lokomotyw wraz z umowami serwisowania pojazdów. Szacunkowa wartość to około 80 mln zł netto.

Przedmiotem umów jest sprzedaż przez nowosądeckiego producenta na rzecz RCP łącznie pięciu lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres 10 lat.

Lokomotywy zostaną przekazane zamawiającemu w roku 2023 oraz 2024 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem.

Szacunkowa wartość umów wynosi 79 653 120,00 zł netto, z czego około 5 % stanowi szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania planowego w zakresie poziomów P1 oraz P2 płatne w trakcie utrzymania proporcjonalnie do upływu czasu i przebiegu lokomotyw, a pozostałą część stanowi cena sprzedaży lokomotyw płatna po wydaniu pojazdu.

Ponadto umowy przewidują możliwość zlecenia utrzymania korekcyjnego oraz przeglądów planowych w zakresie poziomów P3 oraz P4.

Przypomnijmy, że pod koniec wrześniu 2019 spółka Rail Capital Partners podpisała z Newagiem umowę na dostawę 5 lokomotyw. Na początku  października 2020 r. w Nowym Sączu odbyło się przekazanie pierwszej z lokomotyw.

Dodajmy, że w ramach umowy ramowej podpisanej 25 września 2019 r. , w przypadku gdy RCP zamówi co najmniej 30 lokomotyw, Newag zobowiązany będzie do powstrzymania
się od sprzedaży pojazdów przeznaczonych do dzierżawy innym podmiotom z Grupy Newag świadczącym usługi dzierżawy taboru szynowego przez okres 3 lat od zawarcia umów ramowych.