Newag dostarczy nowe pociągi na Podkarpacie

Newag dostarczy nowe pociągi na Podkarpacie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego rozstrzygnął  przetarg na dostawę 12 pociągów,  w tym czterech hybrydowych. Pojazdy dostarczy nowosądecki Newag.

Przedmiot zamówienia był podzielony na dwa zadania.

Cześć nr 1 dotyczyła dostawy czterech fabrycznie nowych trójczłonowych, dwunapędowych zespołów trakcyjnych, zasilanych z sieci trakcyjnej 3 kV DC oraz silników spalinowych wraz z dokumentacją techniczną i usługami dodatkowymi.

Część nr 2 obejmowała dostawę ośmiu fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym w wersji czteroczłonowej wraz z dokumentacją techniczną, symulatorem jazdy i usługami dodatkowymi.

Na zakup pojazdów samorząd przeznaczył 375,8 mln zł brutto, w tym dla część 1 – 127 968 800 zł brutto a dla części nr 2 – 247 831 200 zł brutto.

Mimo przekroczenia budżetu Urząd Marszałkowski postanowił rozstrzygnąć postępowanie a jako najkorzystniejsze oferty wybrano te złożone przez Newag. Nowosądecka spółka za dostawę składów hybrydowych oczekiwała 152 440 000 zł brutto a za pojazdy osiem pojazdów elektrycznych 263 220 000 zł brutto.

Przypomnijmy, że w połowie 2019 r. Województwo Podkarpackie zamówiło osiem trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls 2 oraz dwa spalinowe dwuczłonowe zespoły trakcyjne 222Ma.