Newag dostarczy 20 lokomotyw PKP Intercity

Newag dostarczy 20 lokomotyw PKP Intercity

PKP Intercity rozstrzygnęło postępowanie na dostawę 20 nowych lokomotyw elektrycznych jednego typu wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Pojazdy ma wyprodukować Newag.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 463,71 mln zł brutto. Nowosądecki producent złożył ofertę w wysokości 524 595 000 zł brutto.

Przedmiot zamówienia oprócz dostawy lokomotyw obejmuje przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie ich obsługi, a także dostawę wyprawki.

Wybrany wykonawca będzie świadczył usługę utrzymania pojazdów, w ramach których wykonawca zobowiązany będzie do:

  • świadczenia usług utrzymania technicznego pojazdów o zakresie spełniającym trzy poziomy utrzymania pojazdów kolejowych (poziom 2, poziom 3, poziom 4) a także nadzorowanie personelu zamawiającego przy wykonywaniu utrzymania technicznego poziomu P1 pojazdów;
  • zapewnieni specjalistyczne wyposażenie Zaplecza Technicznego do świadczenia usług,
  • świadczenia usług utrzymania nieplanowego, korekcyjnego oraz napraw pogwarancyjnych;
  • czyszczenia pojazdów;
  • udostępnienia kanału informatycznego, w ramach usługi utrzymania pojazdów, dla przekazywania pomiędzy zamawiającym a wykonawcą informacji o Uszkodzeniach/Usterkach lub Awariach stwierdzonych w Pojazdach, które będą przez wykonawcę usuwane w ramach usługi utrzymania pojazdów.

PKP Intercity wymagało udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na każdy z pojazdów, ich oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację, na okres co najmniej 36 miesięcy.

Dostawa wszystkich pojazdów ma nastąpić w terminie do 30 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszego pojazdu musi nastąpić nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.