Nevomo docenione przez koleje francuskie SNCF

Nevomo docenione przez koleje francuskie SNCF

Nevomo i koleje francuskie SNCF podpisały umowę o współpracy w celu oceny korzyści płynących z zastosowania systemu MagRail na francuskiej sieci kolejowej dla zwiększenia efektywności i przepustowości przewozów pasażerskich i towarowych, wspierając przy tym realizację strategii SNCF.

Dostrzegając wysoki poziom technologiczny Nevomo uważamy, że proponowane przez Nevomo rozwiązania mogą przyczynić się do rozwoju kolei. Jesteśmy zadowoleni z podpisania umowy, która obejmie trzy obszary: zwiększenie efektywności obecnych pociągów towarowych w celu zwiększenia limitów załadunku i zdolności przewozowych na naszych liniach towarowych, zwiększenie zdolności przewozowych na liniach miejskich o dużych potokach pasażerów oraz ocenę MagRail jako alternatywnego napędu dla linii lokalnych w połączeniu z lekkimi pojazdami szynowymi – mówi Luc Laroche, dyrektor ds. innowacji w SNCF.

Od strony badawczej, ta umowa stanowi część wspólnych działań, które prowadzimy z innowacyjnymi ekosystemami aby doskonalić nasz obszar naukowy, pozwalając jednocześnie na identyfikowanie pojawiających się technologii dla kolei przyszłości – mówi David De Almeida, dyrektor ds. badań w SNCF.

Nevomo wprowadza technologię MagRail na istniejącą infrastrukturę kolejową, umożliwiając jej efektywną pod względem kosztów modernizację, dzięki czemu kolej może stać się preferowanym, ekologicznym, szybkim, wydajnym i interoperacyjnym środkiem transportu na miarę XXI wieku. MagRail pozwala na etapowe udoskonalanie istniejących sieci kolejowych sprawiając, że kolej może znacząco zwiększyć swój udział w rynku i zmniejszyć emisję CO2 w branży transportowej.

 -Jesteśmy dumni, że zostaliśmy partnerem SNCF, lidera innowacji na europejskim rynku kolejowym. Możliwość publicznego ogłoszenia współpracy w Paryżu na „Hello Tomorrow Global Summit” jest niewątpliwie najlepszym potwierdzeniem wiarygodności naszej technologii, jakie możemy otrzymać od rynku oraz potwierdzeniem ogromnego zapotrzebowania na tego typu rozwiązania z zakresu mobilności. Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością współpracy i oceny wybranych zastosowań systemu MagRail w celu wsparcia realizacji planów SNCF – podkreśla, Przemek Ben Pączek, Prezes Zarządu i Współzałożyciel Nevomo.

Technologia MagRail została opracowana w celu zwiększenia przepustowości i możliwości istniejących linii kolejowych, a także poprawy efektywności systemu transportu kolejowego. MagRail zapewnia eksploatację pojazdów elektrycznych na obszarach niezelektryfikowanych, takich jak terminale i porty. System MagRail może być zintegrowany z istniejącymi systemami kolejowymi. W efekcie tradycyjny system transportu kolejowego może zyskać lepszą dynamikę przewozu towarów, wyższe limity załadunku, większą elastyczność oraz możliwość automatycznego prowadzenia pociągów bez konieczności budowy nowych linii, bez sieci trakcyjnej i bez błędów ludzkich.

Technologia MagRail została już doceniona przez głównych graczy europejskiej branży kolejowej, co potwierdza szereg podpisanych umów, w tym z Rete Ferroviaria Italiana i duisport, największym śródlądowym portem na świecie.

Pierwsza wersja demonstracyjna 1:5 MagRail Nevomo została zaprezentowana w 2019 roku. Udane testy na torze średnioskalowym zostały przeprowadzone w grudniu 2020 roku. W ubiegłym roku Nevomo zakończyło budowę pełnowymiarowego toru testowego w Nowej Sarzynie, który jest najdłuższym w Europie torem do testowania pasywnej lewitacji magnetycznej.