Naprawy P4 silników trakcyjnych do lokomotyw EU/EP07 wykona firma z Bydgoszczy

Naprawy P4 silników trakcyjnych do lokomotyw EU/EP07 wykona firma z Bydgoszczy

PKP Intercity po wielu miesiącach oczekiwań rozstrzygnęło powtórzone postępowanie na wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 80 sztuk silników trakcyjnych EE541 b/f do lokomotyw EU/EP07.

W ogłoszonym na początku sierpnia postępowaniu, do przewoźnika wpłynęły cztery oferty w kwotach od 2,043 do 3,719 mln zł brutto. Na sfinansowanie zamówienia spółka przeznaczyła kwotę brutto 2 060 791,20 zł.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty PKP Intercity kierowało się dwoma kryteriami oceny ofert:  cena jednostkowa brutto za prace stałego zakresu naprawy (CPS) – waga 80 pkt oraz cena jednostkowa brutto za prace wykraczające poza stały zakres naprawy (CPW) – waga 20 pkt.

Jak poinformował przewoźnik, z uwagi na to, iż tylko oferta Zakładu Elektromechanicznego ELREM Sp. z o.o., ul. Równa 6, 85-846 Bydgoszcz okazała się ważna i niepodlegająca odrzuceniu, oferta ta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert i uznana została za ofertę najkorzystniejszą.

Przypomnijmy, że zakres naprawy każdego z silników obejmuje stały zakres naprawy, obejmujący czynności wynikające z instrukcji Bt–3, DSU, DTR i czynności wykonywane podczas każdej naprawy oraz prace wykraczające poza stały zakres napraw.

Dodatkowo przewoźnik wymaga wykonania naprawy jednego podzespołu w terminie maksymalnie 20 dni roboczych od daty rozpoczęcia naprawy. PKP Intercity wymaga aby dla nowych urządzeń i części, zabudowanych w podzespole podczas naprawy, wykonawca udzielił gwarancji na bezawaryjną pracę przez okres zgodny z gwarancjami producenta, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy.

Było to drugie postępowanie na naprawę 80 silników trakcyjnych. Pierwszy przetarg został unieważniony w lipcu 2021 r. ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.