Na Starołęce w Poznaniu powstanie bezkolizyjnego skrzyżowania kolei z drogą

Na Starołęce w Poznaniu powstanie bezkolizyjnego skrzyżowania kolei z drogą

PKP Polskie Linie Kolejowe  podpisały z Urzędem Miasta Poznań list intencyjny, który przewiduje wspólną realizację bezkolizyjnego skrzyżowania.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy z Urzędem Miasta Poznania zamierzają zastąpić przejazd kolejowo-drogowy na ul. Starołęckiej (linia Kluczbork – Poznań Główny nr 272,) dwupoziomowym skrzyżowaniem. Planowane rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Obiekt istotnie poprawi system komunikacji drogowej – zapewniony będzie płynny przejazd samochodów, bez oczekiwania przed rogatkami. Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, inwestycja będzie finansowana przez obie strony: w części kolejowej przez PLK S.A. a w drogowej przez Miasto.

Starołęka to obecnie jedno z „wąskich gardeł” komunikacyjnych w Poznaniu. Dlatego budowa bezkolizyjnego skrzyżowania, które zastąpi przejazd kolejowo-drogowy, jest niezwykle ważna nie tylko dla poznaniaków, ale także mieszkańców okolicznych miejscowości. Cieszę się, że duże zaangażowanie doprowadziło do podpisania listu intencyjnego, a także z tego, że – według szacunków – Poznań otrzyma ok. 30 mln zł na tę inwestycję. Teraz odpowiedzialność, by szybko zrealizować prace, spoczywa po stronie Miasta – powiedział Bartłomiej Wróblewski, poseł na Sejm RP.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają bezpieczeństwo na styku torów z drogami. Tylko w Wielkopolsce w ostatnich latach mieszkańcy zyskali kilkanaście bezkolizyjnych skrzyżowań, które zwiększają bezpieczeństwo i zapewniają dogodną, codzienną komunikację. Dziś jesteśmy bliżej korzystnych zmian na Starołęce, po podpisaniu listu intencyjnego, którego przygotowanie trwało od spotkania zainicjonowanego przez posła Bartłomieja Wróblewskiego w 2021 r. – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podpisanie listu intencyjnego potwierdza zamiar współpracy Polskich Linii Kolejowych z Urzędem Miasta Poznania przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”.

Po pozyskaniu przez samorząd dokumentacji koncepcyjnej określony zostanie optymalny wariant planowanych prac – budowy wiaduktu kolejowego lub wiaduktu drogowego. Koncepcja wskaże również m.in. szacowane koszty powstania bezkolizyjnego skrzyżowania oraz rozwiązania techniczne.

Szczegółowe zobowiązania przy kolejnych etapach realizacji inwestycji zostaną sprecyzowane w odrębnym porozumieniu, które PLK zawrą z samorządem w przypadku zakwalifikowania budowy bezkolizyjnego skrzyżowania na Starołęce w Poznaniu do realizacji w ramach ogólnopolskiego projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe” – ostateczny wybór zadań zostanie dokonany po wielokryterialnej analizie zgłaszanych przez samorządy inicjatyw.

Po zapewnieniu finansowania budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Starołęce przewidywana jest do końca 2029 r. Przewidywana budowa bezkolizyjnego skrzyżowania uwzględni planowany przebieg tzw. „szprych kolejowych” do Centralnego Portu Komunikacyjnego przez Starołękę, a także ewentualną budowę dodatkowych torów w stronę m.in. Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego.

Obecnie przez przejazd kolejowo-drogowy na ul. Starołęckiej w ciągu doby przejeżdża ok. 200 pociągów pasażerskich i towarowych oraz ok. 10 tys. samochodów