Na przystanku Warszawa Gołąbki powstanie nowa kładka

Na przystanku Warszawa Gołąbki powstanie nowa kładka

Budowa nowej kładki na przystanku osobowym Warszawa Gołąbki została ujęta w planie inwestycyjnym PKP PLK na lata 2022-2023 – poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury w odpowiedzi na zapytanie pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

W połowie grudnia 2021 r. poseł Małgorzata Kidawa-Błońska skierowała do ministra infrastruktury zapytanie w sprawie budowy nowej kładki dla pieszych na przystanku osobowym Warszawa Gołąbki.

Jak czytamy w zapytaniu, pani poseł przytoczyła fragment pisma PKP PLK z marca 2015 r., w którym poinformowano, że rozwiązaniem problemu nieprzystosowania przystanku osobowego Warszawa Gołąbki dla osób niepełnosprawnych bądź matek z dziećmi w wózkach byłaby budowa przejścia pod torami lub budowa nowej kładki z wszystkimi udogodnieniami dla wymienionych. PLK zaznaczyła wówczas, że budowa wind przy istniejącej kładce nie jest możliwa ze względu na jej parametry techniczno-wytrzymałościowe, a więc jedynie budowa nowej kładki rozwiązałaby problem.

 – Od tego czasu minęło sześć lat, a decyzja o budowie nie została podjęta – zaznacza Małgorzata Kidawa-Błońska.

Pani poseł zapytała więc czy Ministerstwo zagwarantuje środki na budowę nowej kładki we wspomnianej lokalizacji, dzięki czemu dostęp do przystanku osobowego Warszawa Gołąbki zostanie pozbawiony barier.

Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury poinformował, że PKP PLK na bieżąco przeprowadzają konserwacje i naprawy bieżące zapewniające właściwy stan kładki dla pieszych na przystanku osobowym Warszawa Gołąbki.

 – W związku z brakiem możliwości dostosowania obecnej konstrukcji do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się podjęto działania zmierzające do budowy nowego obiektu w obecnym śladzie – zaznaczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Minister Bittel dodał, że zadanie inwestycyjne obejmujące budowę omawianej kładki dla pieszych na przystanku osobowym Warszawa Gołąbki, która byłaby dostosowana dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, zostało ujęte przez PKP PLK S.A. na liście propozycji do „Planu Inwestycji na lata 2022-2023”

– Aktualnie w spółce trwają prace nad ostatecznym ustaleniem listy projektów, które będą realizowane w ramach ww. planu, niemniej z otrzymanych informacji wynika, że wstępnie budowa kładki planowana jest w bieżącym roku – tłumaczy Bitell

Przedstawiciel resortu przekonuje, że przyjęcie przez PKP PLK S.A. „Planu Inwestycji na lata 2022-2023” planowane jest w najbliższym czasie, co pozwoli na podjęcie kolejnych działań w przedmiotowej sprawie.

– Do czasu ewentualnej budowy nowej kładki obecnie istniejący obiekt pozostanie w użytkowaniu – podkreślił Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.