Na jakie podwyżki mogą liczyć pracownicy PKP Cargo?

Na jakie podwyżki mogą liczyć pracownicy PKP Cargo?

Jak już informowaliśmy, zarząd PKP Cargo  i związki zawodowe podpisały dzisiaj porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń.  Na jakie podwyżki mogą liczyć pracownicy PKP Cargo?

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pracownicy wynagradzanie wg ZUZP otrzymają podwyżkę w wysokości średnio 415 zł brutto i nie mniej niż 400 zł w uposażeniu zasadniczym oraz średnio 764 zł i nie mniej niż 513,64 zł dla pracowników wynagradzanych według wskaźnika.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota podwyżki będzie ustalana w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

 Niniejsze Porozumienie jest kompromisem, który pozwolił nam zamknąć starania o podwyżki wynagrodzeń za rok 2022 i zakończyć spór zbiorowy. Z dokumentu wynika również jasno, że będziemy jeszcze rozmawiali o podwyżkach na rok 2023. Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, którzy wpierali nas w negocjacjach i wykazywali determinację w walce o podwyżki płac. Bez tego wsparcia i bez Waszego zaangażowania, szczególnie Kolegów maszynistów, podpisanie dzisiejszego Porozumienia nie byłoby możliwe -skomentował dzisiejsze porozumienie Leszek Miętek, Prezydent ZZM w Polsce.

Poinformował także, że po złożeniu swoich podpisów pod dokumentem strona społeczna zwróciła się do przedstawiciela załogi w Zarządzie PKP Cargo, aby w ciągu najbliższych dni przedstawił projekty porozumień dotyczących premiowania elastyczności w zatrudnieniu, jak również nowelizacji zapisów dotyczących wielozawodowości.

Jeszcze raz dziękuję tym, którzy wspierali nas w trudnych negocjacjach podwyżek dla wszystkich pracowników Spółki. Jednocześnie informuję, że zgodnie z punktem 7 Porozumienia, apel w sprawie niewyrażania zgody na pracę poza harmonogramem pracy z dnia 23 listopada 2022 r. zostaje odwołany – dodał Miętek.

Według wyliczeń przewoźnika, koszt podwyżek wyniesie ok. 166 mln zł.