Na Dworcu Głównym w Poznaniu skończą się problemy z ruchomymi schodami

Na Dworcu Głównym w Poznaniu skończą się problemy z ruchomymi schodami

PKP S.A. rozstrzygnęła przetarg na naprawę dwóch ciągów schodów ruchomych na dworcu PKP Poznań Główny. Od wielu miesięcy ze schodami jest wiele problemów o czym w interpelacjach do Ministra Infrastruktury wielokrotnie zgłaszała Pani Poseł Katarzyna Kretkowska.

Jak czytamy w odpowiedzi Andrzeja Bittela na interpelację Poseł Katarzyny Kretkowskiej wynika, że zamontowane w czerwcu 2012r. schody ruchome na dworcu PKP Poznań Główny zostały wyłączone z eksploatacji z powodu negatywnych badań Transportowego Dozoru Technicznego.

– Podczas badań okresowych stwierdzono starte krawędzie ryfli stopnic, czego konsekwencją jest konieczność wymiany stopni dwóch ciągów ruchomych. Ze względu na kolejny tego typu przypadek awarii oraz, mając na uwadze koszt ich wymiany wynoszący ponad 200 tysięcy złotych, PKP S.A. wystąpiła do Politechniki Poznańskiej o wykonanie ekspertyzy technicznej przedmiotowych schodów, mającej na celu weryfikację ich parametrów w odniesieniu do specyfiki i warunków panujących na dworcu PKP Poznań Główny – poinformował minister odpowiedzialny za kolej. – Politechnika Poznańska poinformowała, że nie posiada możliwości technicznych do zrealizowania powyższej ekspertyzy – dodał Andrzej Bittel.

W międzyczasie PKP S.A. ogłosiła postępowania na naprawę dwóch ciągów schodów ruchomych na dworcu PKP Poznań Główny, które udało się rozstrzygnąć. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę, wybrał ofertę złożoną przez producenta schodów, firmę Schindler Polska.

Szacowany czas na wykonanie naprawy ma wynieść ok. 6 tygodni.