Multiconsult Polska wykona PFU przebudowy dworca Oleśnica

Multiconsult Polska wykona PFU przebudowy dworca Oleśnica

PKP S.A. rozstrzygnęły postępowanie na opracowanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego wraz z koncepcją wielobranżową dla przebudowa dworca kolejowego Oleśnica.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dworca kolejowego Oleśnica wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu. Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności i estetyki dworca i jego otoczenia oraz dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonej mobilności zgodnie z wytycznymi TSI PRM.

PKP S.A. planują przywrócenie wewnętrznego dziedzińca, który pełnił niegdyś funkcję ogrodu-poczekalni. Będzie to możliwe dzięki rozbiórce przybudówek powstałych w II połowie XX wieku. Z kolei dzięki instalacji nowoczesnych systemów monitoringu i przeciwpożarowych nastąpi poprawa bezpieczeństwa na dworcu i w ich otoczeniu.

W ramach zamówienia, wykonawca wykona prace z podziałem na dwa etapy. Etap I, czyli przygotowanie i przekazanie PKP S.A. dokumentacji wraz ze wskazanymi dodatkowymi opracowaniami i dokumentami formalno-prawnymi, powinien być wykonany w terminie  do 30 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W ramach etapu II Etap II Multiconsult Polska odpowie na pytanie od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych podczas ogłoszonego przez zamawiającego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych, na podstawie odebranej od wykonawcy dokumentacji a także na pytania od wykonawców opracowujących dokumentację projektową i prowadzących roboty budowlane w trakcie realizacji inwestycji.

Oleśnicki dworzec kolejowy został oddany do użytku 28 maja 1868 roku. Położony jest w województwie dolnośląskim, znajduje się na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca regionalnego. Wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.

Przypomnijmy, że w czerwca 2022 r. Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały porozumienie z miastem samorządem. Kolejowa spółka zobowiązała się do przeprowadzenia inwestycji w Oleśnicy, pod warunkiem wynajęcia przez lokalny samorząd przestrzeni na dworcu po zakończeniu jego przebudowy.