Modernizacja stacji Łódź Kaliska opóźniona

Modernizacja stacji Łódź Kaliska opóźniona

Nie jak początkowo planowano do października, a do listopada potrwają roboty budowlane na stacji Łódź Kaliska. Do tego czasu pasażerowie mogą korzystać tylko z dwóch z zaplanowanych pięciu peronów.

Choć peron nr 3 na stacji Łódź Kaliska miał zostać udostępniony do końca czerwca to obiekt, a także perony nr 4 i 5 wraz z wiaduktem wschodnim nad al. Ks. W. Bandurskiego oraz nowobudowanymi przejściami podziemnymi oddane do eksploatacji będą w listopadzie 2022 r.

Jak tłumaczy opóźnienie Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe konieczna jest kompleksowa integracja i sprawdzenie funkcjonalności wszystkich elementów nowego systemu sterowania ruchem kolejowym. Urządzenia podłączane są do nastawni ŁK0 zlokalizowanej od strony al. Unii Lubelskiej (na wysokości Parku im. Józefa Piłsudskiego).

– Efektem będzie zastąpienie dotychczasowego systemu mechanicznego, komputerowym systemem zarządzania ruchem kolejowym. Nowoczesny system pozwoli na szybszą odprawę pociągów i zwiększy poziom bezpieczeństwa – zaznacza Wilgusiak.

Nasz rozmówca dodaje, że dopiero po uruchomieniu nowych urządzeń srk możliwe będzie wyłączenie z eksploatacji starej nastawni na peronie nr 2, co pozwoli dokończyć budowę peronu nr 2 oraz przylegającego toru.

– Na stacji montowany będzie jeszcze System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, w tym m.in. wyświetlacze informujące o odjazdach i przyjazdach pociągów. W przejściach podziemnych prowadzone są odbiory. Kończą się prace związane z przebudową układu torowego w północnej części stacji – dodaje przedstawiciel PLK.

Kompleksowa modernizacja stacji Łódź Kaliska to ważny element przebudowy Łódzkiego Węzła Kolejowego. Na stacji zatrzymają się pociągi kursujące podziemną trasą z Łodzi Fabrycznej oraz nowych przystanków: Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny.

Przebudowa stacji lepiej zintegruje kolej z komunikacją miejską. Nowe i zmodernizowane perony będą bliżej przystanków autobusowych i tramwajowych. Zapewniony będzie dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, a remont nieczynnego wiaduktu wschodniego i budowa na nim trzech nowych torów zlikwiduje tzw. „wąskie gardło” tj. jednotorowe połączenie Łodzi Kaliskiej ze stacją Łódź Chojny.

Wartość realizowanej inwestycji to ok 337 mln zł netto.