Modernizacja mostów i wiaduktów przyspieszy podróże z Wrocławia w Karkonosze

Modernizacja mostów i wiaduktów przyspieszy podróże z Wrocławia w Karkonosze

Za blisko 125 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe wyremontują dwa ponad 130-letnie mosty nad Bobrem, cztery wiadukty w Wałbrzychu i osiem przejazdów kolejowo-drogowych między Wałbrzychem a Jelenią Górą. Utrzymany zostanie atrakcyjny czas przejazdu z Wrocławia w Karkonosze.

Na ważnej nie tylko dla Dolnego Śląska trasie Wrocław – Jelenia Góra kursuje kilkadziesiąt pociągów dziennie. Mosty, wiadukty i przejazdy stanowią ważne ogniwa tej linii kolejowej. Dwie ponad 130-letnie przeprawy w pętli rzeki Bóbr w Kotlinie Marciszowskiej między Sędzisławem a Marciszowem będą wyremontowane. Stalowe konstrukcje zostaną odnowione, wzmocnione i zabezpieczone. Prace obejmą również kamienne przyczółki i filary.

Utrzymanie dobrego czasu podróży zapewnią prace przy czterech wiaduktach w Wałbrzychu. Dwa kamienne kolosy na ul. Gdyńskiej i ul. S. Moniuszki zostaną przebudowane. Pozostałe na ul. 1-go Maja i przy stacji Wałbrzych Fabryczny przejdą gruntowny remont. Obiekty są istotnym elementem nie tylko linii kolejowej. Wiadukty zapewniają mieszkańcom sprawną komunikację drogową w mieście. Najstarszym objętym pracami wiaduktem jest kamienny obiekt na ul. Stanisława Moniuszki. Przeprawę wykonano w 1860 roku.

Bezpieczeństwo w ruchu kolejowo-drogowym zwiększy modernizacja ośmiu przejazdów. Skrzyżowanie drogi z torami w Wałbrzychu na ul. Gwarków zostanie wyposażone w nowe rogatki i sygnalizatory. Wyremontowane będą jezdnie i chodniki. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie LED. Prace obejmą m.in. przejazdy w Wałbrzychu na ul. M. Reja, ul. Kasprzaka i w Marciszowie na ul. Nadrzecznej i ul. Polnej.

W zakresie umowy jest również remont 7 km torów i sieci trakcyjnej na odcinku Wałbrzych Fabryczny – Sędzisław. Ich efektem będzie przywrócenie rozkładowej prędkości pociągów o 20 km/h wyższej niż obecnie – do 100-120 km/h oraz możliwości przewozu cięższych ładunków. Kolej będzie mogła efektywniej przewozić kamień z dolnośląskich kopalni.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław Świebodzki – Jelenia Góra – prace na szlaku Marciszów – Sędzisław, Wałbrzych Miasto – Wałbrzych Fabryczny oraz na obiektach inżynieryjnych” zrealizuje firma PORR. Po fazie projektowania, jesienią planowane są roboty. Szacowany czas realizacji inwestycji to 26 miesięcy. Wartość projektu ze środków z KPO wynosi ok. 125 mln.