Modernizacja linii średnicowej sparaliżuje centrum Warszawy?

Modernizacja linii średnicowej sparaliżuje centrum Warszawy?

Od kilku tygodni trwają prace przy modernizacji stacji Warszawa Zachodnia, jednak dopiero modernizacja linii średnicowej biegnącej przez centrum stolicy spowoduje duże utrudnienia. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację posłanki Aleksandry Gajewskiej, prace mają trwać około pięciu lat.

Rozpoczęcie modernizacji linii średnicowej planowane jest w I kwartale 2023, a jej zakończenie w IV kwartale 2027. W czasie prowadzenia prac budowlanych wyłączona z ruchu kolejowego zostanie najpierw linia dalekobieżna, a następnie po zakończeniu przebudowy – linia podmiejska.

– Wyłączone z ruchu drogowego zostaną Aleje Jerozolimskie (odcinkami) z utrzymaniem komunikacji autobusowej w największym możliwym zakresie – informuje Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

W ramach modernizacji linii średnicowej planowana jest budowa dwóch przystanków kolejowych w rejonie ronda de Gaulle’a oraz pomiędzy ul. Solec i Wybrzeże Gdańskie.

– Przystanek de Gaulle’a (nazwa robocza) będzie zintegrowany z komunikacją miejską – tramwajową i autobusową – dodaje Bittel.

W czasie modernizacji linii średnicowej dalekobieżnej, ruch dalekobieżny zostanie przekierowany z linii średnicowej na linię obwodową do stacji Warszawa Gdańska i dalej.

– Pociągi rozpoczynające i kończące bieg w Warszawie będą zaczynać/kończyć bieg na stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Główna Osobowa lub Warszawa Gdańska, natomiast w przypadku tych etapów prowadzonych robót, które umożliwią dojazd do stacji Warszawa Centralna, część pociągów będzie kierowana z/do stacji Warszawa Centralna – wyjaśnia wiceminister odpowiedzialny za kolej.

Według ministra dla pojedynczych pociągów będzie istniała możliwość zastosowania trasowania przez średnicę podmiejską.

– Przy tych etapach robót, które wymagać będą zamknięcia średnicy podmiejskiej przy równoczesnym zamknięciu średnicy dalekobieżnej, pociągi regionalne będą kończyć bieg na stacjach: Warszawa Zachodnia, Warszawa Główna Osobowa i Warszawa Wschodnia – zaznacz jednak minister

Podczas modernizacji linii średnicowej podmiejskiej pociągi międzywojewódzkie będą trasowane po średnicy dalekobieżnej. Po zakończeniu modernizacji średnicy dalekobieżnej i zwiększeniu jej przepustowości do zakładanych 20 par na godzinę, około 6 par pociągów regionalnych będzie mogło zostać skierowanych na średnicę dalekobieżną.

Jak wyjaśnia minister Bittel, pociągi regionalne poruszające się liniami kolejowymi nr 1 i 3 będą kończyć bieg na stacji Warszawa Główna. Pociągi regionalne poruszające się linią kolejową nr 8 będą mogły kończyć bieg na stacji Warszawa Główna Osobowa, Warszawa Zachodnia lub będą mogły zostać poprowadzone do stacji Warszawa Gdańska. Pociągi regionalne jadące linią kolejową nr 9 będą kierowane do stacji Warszawa Gdańska lub Warszawa Zachodnia (połączenia z lotniskiem kierowane będą przez stację Warszawa Gdańska i dalej linią nr 20 i linią nr 8 do lotniska). Pociągi regionalne jadące liniami kolejowymi nr 2 i 7 będą kończyć bieg na stacji Warszawa Wschodnia, przy czym część z nich będzie mogła zostać skierowana na linie kolejowe nr 1 i 3.

Poseł Gajewska w interpelacji zapytała również Ministra Infrastruktury czy planowana jest budowa łącznika między stacją PKP Warszawa Śródmieście a przystankiem warszawskiego metra Centrum.

Minister Bittel wyjaśnił, że planowana jest budowa łącznika dla pieszych pod układem torowym pomiędzy dworcem Warszawa Centralna, stacją Warszawa Śródmieście i dalej w kierunku stacji metra Centrum

– W związku z brakiem zainteresowania Urzędu m. st. Warszawy przedłużeniem łącznika do antresoli Metra, zostanie on zakończony wcześniej z wyjściem na poziom terenu przed stacją – zaznaczył Bittel.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej spytała również czy zarządca infrastruktury rozważa przebudowę linii kolejowej na odcinku Plac Zawiszy – Rondo Czterdziestolatka w taki sposób, aby była można było budować na nią budynki.  

Według ministra obecnie nie jest planowana zabudowa komercyjna wzdłuż linii średnicowej na wskazanym w interpelacji odcinku.

– Ewentualny projekt zabudowy będzie możliwy do zrealizowania w przyszłości, jednak będzie się to wiązało z przebudową zmodernizowanej infrastruktury kolejowej oraz adaptacją elementów konstrukcyjnych nie przewidzianych obecnie do modernizacji – dodał Bitte