Mniej skarg dotyczących bezpieczeństwa

Mniej skarg dotyczących bezpieczeństwa

W 2019 roku do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego trafiły 393 skargi dotyczące bezpieczeństwa kolei. To o 37 mniej niż rok wcześniej. Niemal 40% zgłoszeń dotyczyło stanu technicznego i utrzymania infrastruktury kolejowej. W tym roku, by ułatwić przesyłanie skargi UTK udostępnił „Bezpiecznik” – aplikację na smartfony.

Ponad 50 zgłoszeń trafiło do UTK za pośrednictwem Bezpiecznika przez pierwszy miesiąc działania aplikacji. Dzięki aplikacji można zgłosić nieprawidłowości, które zaobserwujemy w trakcie podróży pociągiem czy przechodząc lub przejeżdżając w pobliżu torów. „Bezpiecznik” umożliwia także zadanie pytania i kontakt z czynną całą dobę infolinią UTK. Aplikacja dostępna jest w App Store i Google Play.

– Zgłoszenia dotyczące stanu bezpieczeństwa kolei są bardzo istotnymi sygnałami dla UTK. Pozwalają kierować kontrole tam, gdzie rzeczywiście są one potrzebne. Dlatego cały czas doskonalimy kanały, którymi można składać skargi. Od połowy stycznia funkcjonuje „Bezpiecznik”. Aplikację można zainstalować na telefonie i łatwo przesłać, nawet anonimową skargę – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Aby złożyć zgłoszenie wystarczy wypełnić krótki formularz. Użytkownik po przesłaniu zgłoszenia ma możliwość śledzenia poszczególnych etapów sprawy. Informacje te dostępne są w jednej z zakładek aplikacji. Zgłoszenie może pozostać anonimowe, wówczas odpowiedź będzie dostępna wyłącznie poprzez aplikację.

W 2019 roku do UTK wpłynęło 393 skarg dotyczących bezpieczeństwa (430 w 2018 r.). 156 dotyczyło stanu technicznego i utrzymania infrastruktury kolejowej i przyległych gruntów. Ponad 50 zgłoszeń związanych było ze stanem technicznym i utrzymaniem pojazdów kolejowych. Zgłaszający wskazywali przede wszystkim na: niesprawną klimatyzację lub ogrzewanie, braki w wyposażeniu pojazdów (np.: brak gaśnicy), niesprawne oświetlenie, zły stan techniczny drzwi czołowych i bocznych. Niemal 50 zgłoszeń dotyczyło kwalifikacji pracowników. Pozostałe tematy skarg to m.in. warunki pracy, warunki podróżowania, nieprawidłowości w dokumentacji. 29 skarg dotyczyło stanu przejazdów kolejowych.

Kolej jest najbezpieczniejszym lądowym środkiem transportu. W 2019 r. na sieci kolejowej doszło do 554 wypadków. To o ponad 50 niebezpiecznych zdarzeń mniej niż w 2018 r. Niemal 70% wypadków stanowiły zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych i potrącenia osób nieuprawnionych do przebywania na terenach kolejowych.