Ministerstwo Infrastruktury odpowiada ws. raportu NIK dotyczącego PID

Ministerstwo Infrastruktury odpowiada ws. raportu NIK dotyczącego PID

Na prośbę redakcji „Kolejowego Portalu” Ministerstwo Infrastruktury przesłało stanowisko ws. dzisiejszej publikacji raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego Programu Inwestycji Dworcowych realizowanych przez PKP S.A. Publikujemy go w całości.

Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 jest programem własnym PKP SA. Ministerstwo Infrastruktury prowadzi monitoring PID, w którego ramach weryfikujemy dane dotyczące m.in. postępowań przetargowych, zawierania umów z wykonawcami, terminów zakończenia rzeczowego projektów, wskaźników wykonania określonych w programie, poziomu nakładów i wydatków. Weryfikacja ta dotyczy przede wszystkim czynników mogących mieć wpływ na terminową i właściwą realizację zadań, tj. opóźnienia w ogłaszaniu przetargów, zawieraniu umów, realizacji poszczególnych zadań w projekcie, identyfikacji pozostałych problemów (np. opóźnienia wykonawcy). Wynikiem przeprowadzonej analizy są uwagi kierowane do PKP SA w celu przekazania szczegółowych wyjaśnień do Ministerstwa Infrastruktury i podjęcia przez spółkę odpowiednich działań zaradczych umożliwiających zapewnienie pełnego i terminowego wykonania PID.

W Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są również działania związane z modyfikacją systemu raportowania, w szczególności w zakresie prac sprawozdawczych w celu zapewnienia jeszcze większej rzetelności i spójności informacji o stanie realizacji Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, które są przekazywane Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Rządowemu Biuru Monitorowania Projektów.

Nadal czekamy na stanowisko PKP S.A. w tej sprawie.