Mieszkańcy Szczecina korzystają z nowych przystanków

Mieszkańcy Szczecina korzystają z nowych przystanków

Od 9 czerwca mieszkańcy Szczecina zyskają lepszy dostęp do kolei z nowych przystanków. W ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wybudowaliśmy przystanki Szczecin Żydowce oraz Szczecin Trzebusz. Efektem inwestycji będzie wygodniejsza podróż pociągiem w kierunku centrum Gryfia, Goleniowa i centrum Szczecina.

Nowy przystanek Szczecin Żydowce (linia kolejowa nr 273 Wrocław – Szczecin) powstał w pobliżu przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Transportowej, a przystanek Szczecin Trzebusz (linia kolejowa nr 401 Szczecin Dąbie – Świnoujście) w okolicy ul. Goleniowskiej. Perony na nowych przystankach mają odpowiednią wysokość, ułatwiającą podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zamontowane zostały wiaty, ławki i stojaki rowerowe. Energooszczędne oświetlenie LED umożliwia bezpieczne podróżowanie po zmroku. Orientację ułatwiają tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mogą korzystać z pochylni i ścieżek naprowadzających.

Na liniach kolejowych w stronę Gryfina, Stargardu oraz Goleniowa podróżni korzystają już z dwóch przebudowanych peronów na stacji w Gryfinie, peronów na stacji Szczecin Podjuchy, peronu nr 1 na stacji Daleszewo, peronu nr 2 na przystanku Czepino oraz z nowego przystanku Goleniów Park Przemysłowy.

Wykonawca prowadzi obecnie prace na przystankach osobowych Szczecin Dunikowo, Szczecin Łasztownia, a także na peronie nr 2 na stacji Daleszewo i peronie nr 1 na przystanku Czepino. Na stacji Gryfino wykonawca prowadzi prace remontowe w przejściu pod torami oraz przy montażu dźwigów w szybach windowych. Na stacji Szczecin Dąbie rozpoczęto prace związane z budową przejścia pod torami, które będzie prowadziło na drugą stronę stacji.

Na linii kolejowej nr 406 w stronę Polic wykonawca prowadzi prace torowe na odcinkach Szczecin Pomorzany – Szczecin Turzyn, Szczecin Turzyn – Szczecin Niebuszewo, Szczecin Niebuszewo – Szczecin Gocław oraz Szczecin Skolwin – Police.

Prowadzone są również prace przy budowie peronów w lokalizacjach: Szczecin Pomorzany, Cmentarz Centralny, Szczecin Turzyn, Szczecin Żelechowa, Szczecin Drzetowo, Szczecin Golęcino, Szczecin Skolwin oraz Police.

Inwestycja „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” zapewni sprawną komunikację kolejową w aglomeracji szczecińskiej oraz zwiększy dostęp do kolei. Będzie możliwy szybki przejazd pociągiem do domu, pracy i szkoły w stolicy Pomorza Zachodniego oraz w sąsiednich miejscowościach. Podróżni zyskają dostępniejsze perony na 27 zmodernizowanych lub nowych stacjach i przystankach, m.in.: Szczecin Pomorzany, Szczecin Turzyn, Police. Łączna wartość realizowanych przez nas robót inwestycyjnych wynosi ponad 700 mln zł. W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie z programu FEniKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko).

Obecnie zakończenie zasadniczych prac na linii kolejowej nr 406, w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police”, planowane jest do końca 2025 roku. Zakończenie inwestycji, wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń, planowane jest na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2026 roku.

Projekt „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027