Mieszkańcy Głubczyc dojadą pociągiem do Opola i Raciborza

Mieszkańcy Głubczyc dojadą pociągiem do Opola i Raciborza

PKP Polskie Linie Kolejowe  w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294. Racibórz-Racławice Śląskie” zrewitalizują i zelektryfikują linię dostosowując ją do prędkości 120 km/h. Zadanie realizowane jest z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Powiat głubczycki jest jedynym powiatem woj. opolskiego bez dostępu do kolei pasażerskiej. Ruch pociągów w Głubczycach zawieszono w 2000 r. Dzięki rewitalizacji linii kolejowych blisko 40 tys. mieszkańców z 4 gmin zyska wygodne połączenie z Opolem. Czas podróży z Głubczyc do Opola wyniesie ok. 130 min., a z Głubczyc do Raciborza ok. 36 min. W ramach projektu o szacowanej wartości 535 mln zł netto zrewitalizowane zostaną linie o długości 54 km między Raciborzem a Racławicami Śląskimi. Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu przewoźnicy będą mogli wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy. Pociągi osiągną prędkość do 120 km/h.

Mieszkańcy południowej części woj. opolskiego zyskają lepszy dostęp do kolei dzięki budowie lub odbudowie stacji i przystanków: Ściborzyce Małe, Głubczyce Las, Gadzowice, Głubczyce, Bernacice, Baborów, Tłustomosty, Pietrowice Wielkie, Cyprzanów, Samborowice, Wojnowice, Racibórz Studzienna. Wszystkie obiekty będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Perony zostaną przystosowane do obsługi osób o organicznych możliwościach poruszania się.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.