Międzynarodowe ćwiczenia „RAILEX” z udziałem polskich funkcjonariuszy SOK

Międzynarodowe ćwiczenia „RAILEX” z udziałem polskich funkcjonariuszy SOK

W dniach 19-21 września 2023 roku w Sofii odbyły się dwa wyjątkowe wydarzenia na skalę międzynarodową. Tegoroczne spotkanie Grupy Roboczej pt. ,,Porządek Publiczny’’ oraz ćwiczenia ,,RAILEX XI’’ doskonalące umiejętności zabezpieczania przejazdu uczestników imprez masowych przez służby porządkowe, w trakcie których dochodzi do zakłócenia ładu i porządku publicznego na kolei. W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele krajów członkowskich organizacji RAILPOL – European Association of Railway Police Forces. Podczas spotkania w Sofii Polskę reprezentowali przedstawiciele Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, Naczelnik Wydziału ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego Kamil Koźmiński. Natomiast w ćwiczeniach uczestniczyli polscy funkcjonariusze Grup Operacyjno-Interwencyjnych z Gdańska i Szczecina. Przedsięwzięcie było doskonałą okazją na wymianę doświadczeń w zakresie imprez masowych.

Tegoroczne przedsięwzięcie europejskiej organizacji RAILPOL – European Association of Railway Police Forces, zrzeszającej policje i straże kolejowe, odbyły się w Bułgarii. 29 spotkanie Grupy Roboczej pt. ,,Porządek Publiczny’’ oraz jedenasta edycja ćwiczeń ,,RAILEX’’ prowadzone były na terenie Głównej Dyrekcji Żandarmerii Bułgarskiej w Soffi. Ogromna baza szkoleniowa, dostęp do infrastruktury kolejowej oraz budynków i wagonów pozwoliły na stworzenie wiarygodnych scenariuszy, umożliwiających szkolenie do kilkuset osób podczas jednego ćwiczenia.

W tym międzynarodowym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 14 państw członkowskich RAILPOL: Polski, Bułgarii, Serbii, Słowenii, Słowacji, Holandii, Austrii, Włoch, Portugalii, Węgier, Czech, Rumunii, Belgii i Hiszpanii. Spotkanie 29 Grupy Roboczej otworzył przedstawiciel bułgarskiej Żandarmerii – Dyrektor Główny Dyrekcji Żandarmerii, operacji specjalnych i zwalczania terroryzmu Dimitur Andonov. Naszą formację reprezentowali przedstawiciele Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, Naczelnik Wydziału ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego Kamil Koźmiński.

W trakcie obrad gospodarze przedstawili prezentację dotyczącą struktur Bułgarskiej Policji. Omówiono zagadnienia dotyczące środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez poszczególne kraje członkowskie Railpol oraz związane z tym regulacje prawne. Ponadto portugalska Policja przygotowała sprawozdanie z zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w dniach 1-6 sierpnia 2023 roku w Lizbonie. Podczas spotkania powitano również nowego członka Grupy Roboczej – Austrię.

Natomiast otwarcia ćwiczeń ,,RAILEX XI’’ w których udział wzięli policjanci, żandarmerii oraz funkcjonariusze służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei, dokonał Wiceminister Spraw Wewnętrznych Kirił Tsenkin, a także Sekretarz Generalny RAILPOL Jean Bertrand Pottin wraz z Dyrektorem organizacji Eliza Sidgwick. „Dynamiczne środowisko bezpieczeństwa stanowi dla nas wyzwanie każdego dnia. Odpowiedzią jest ciągłe szkolenie służb i gotowość do terminowego zapobiegania, przechwytywania, wykrywania i zapobiegania wtargnięciom przestępczym we wszystkich sferach życia publicznego, w tym w transporcie kolejowym. W zglobalizowanym świecie coraz ważniejsza staje się współpraca terenowa pomiędzy zespołami z różnych krajów. Odpowiednie działania są kluczowe zarówno dla zachowania porządku publicznego, jak i w przypadku poważnych zdarzeń. Wtedy dobre przygotowanie ratuje życie’’ – powiedział wiceminister Kirił Tsenkin.

Ćwiczenia miały na celu przygotowanie funkcjonariuszy, policjantów i żandarmów do zabezpieczenia imprez masowych i zgromadzeń, a także doskonalenie współpracy polskiej Straży Ochrony Kolei z europejską policją kolejową. Jak również sprawdzenie realności przyjętych procedur, przygotowanie służb do działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, sprawdzenie systemów łączności, obiegu informacji, umiejętności elastycznego kierowania siłami i środkami oraz podejmowanie trafnych decyzji przez dowodzących oraz przełożonych różnych szczebli zarządzania. 

W ramach ćwiczeń, służby doskonaliły umiejętności praktyczne formowania szyków oraz ugrupowań policyjnych w różnych sytuacjach taktycznych, a także doskonalili działania w przypadkach spokojnego przebiegu imprezy masowej oraz zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze kolejowym. 

Zespoły służb z sześciu krajów, w tym z Polski, którą reprezentowali funkcjonariusze Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei z Gdańska i Szczecina realizowali na obiektach szkoleniowych bułgarskiej Żandarmerii różne scenariusze. Związane były one z kontrolowaniem zdarzeń na stacjach kolejowych i w pociągach, m.in. przeszukanie kibiców przed eskortowaniem ich z pociągu na stadion piłkarski, podjęcie działań w przypadku stwierdzenia wandali malujących graffiti na wagonach, eskortowanie kibiców jednej drużyny ze stadionu na stację kolejową w sytuacji bliskiej konfrontacji z kibicami drużyny przeciwnej, podjęcie działań w przypadku zablokowania stacji kolejowej przez tłum protestujących osób.

Wskazane ćwiczenia stanowiły doskonałą okazję do wymiany doświadczeń w kwestii prawidłowego zabezpieczania przejazdu uczestników imprez masowych na obszarach kolejowych. Zwłaszcza teraz przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej ,,EURO 2024’’ w Niemczech oraz Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi 2024 w Paryżu. Spotkanie Grupy Roboczej ,,Porządek Publiczny’’ jak również ćwiczenia ,,RAILEX XI’’ były ze sobą ściśle powiązane. Udział w tego typu ćwiczeniach pozwoli na podniesienie poziomu szkolenia, zdobycia obopólnego zaufania i zrozumienia pomiędzy zaangażowanymi służbami.