Michal Krapinec nowym prezesem Kolei Czeskich

Michal Krapinec nowym prezesem Kolei Czeskich

Rada Nadzorcza České dráhy wybrała Michała Krapineca na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego firmy. Decyzję podjął na podstawie wyniku konkursu, do którego zgłosiło się łącznie jedenastu menedżerów.

– Ten wybór daje Kolejom Czeskim pewność dobrego przywództwa z odpowiednią perspektywą. Michal Krapinec jest doświadczonym menedżerem z dobrymi kwalifikacjami, aby pomóc Kolejom Czeskim przezwyciężyć okres post-covidowy nawet teraz, w czasie inwazji na Ukrainę. Pod jego kierownictwem Koleje Czeskie skupią się na tych usługach, które wyróżniają się nie tylko w porównaniu z ofertą czeskich przewoźników, ale także w całej Europie – powiedział Martin Kupka, czeski minister transportu.

Michał Krapinec, z wykształcenia prawnik, rozpoczął karierę zawodową w zawodzie prawnika. Od 2012 roku pracuje w Grupie ČD. W ČD Cargo zajmował stanowisko sekretarza zarządu firmy, a następnie przejął dział zarządzania i administrowania udziałami własnościowymi, gdzie był odpowiedzialny za ekspansję zagraniczną.

Później pracował jako członek Zarządu ČD Logistics, członek Rady Nadzorczej ČD – Systemy Informatyczne, w spółce dominującej kierował Departamentem Strategii i Zarządzania Udziałami Własnościowymi oraz Departamentem Biura Projektowego.

– Koleje Czeskie miały trudny okres. Nauczyły się działać w zliberalizowanym środowisku i poradziły sobie z ogromnym spadkiem sprzedaży podczas kryzysu związanego z koronawirusem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, inwestują duże środki w rozwój pojazdów i usług. Od samego początku rozkładu oddaliśmy do użytku ponad sto zupełnie nowych wagonów – powiedział Michal Krapinec, nowo wybrany prezes.

Jak dodał,  ogromną presję na inwestycje stanowi zakończenie instalacji mobilnej części europejskiego systemu sygnalizacji ETCS w pociągach, obowiązkowa certyfikacja systemu utrzymania pojazdów ECM lub rozwój zakładów naprawczych.

– Jednym z moich priorytetów będzie stabilizacja finansowa i poszukiwanie środków, które pozwolą nam pozostać w czołówce sektora transportu pasażerskiego. Być nowoczesnym, wprowadzać nowe technologie. Jako jedna z pierwszych rzeczy, moi koledzy z Rady Dyrektorów i ja czekamy teraz na aktualizację planu średnioterminowego uwzględniającego obecną sytuację, zwłaszcza ogromny wzrost cen nakładów – posumował Krapinec.

Procedura wyboru nowego prezesa zarządu České dráhy jest następstwem decyzji ówczesnego dyrektora generalnego Ivana Bednárika, który sam zrezygnował z tego stanowiska w dniu 28 lutego 2022 r.