MI o walce z wykluczeniem komunikacyjnym na kolei

MI o walce z wykluczeniem komunikacyjnym na kolei

W ocenie Ministerstwa Infrastruktury, jednym z najważniejszych działań na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym jest Program Kolej Plus, w ramach którego do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje zgłoszone przez samorządy 11 województw: 7 inwestycji w woj. śląskim, 5 w lubelskim oraz wielkopolskim, po 4 w małopolskim i mazowieckim, 3 dolnośląskim, 2 w łódzkim, po 1 w lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim.

Walka rządu z wykluczeniem komunikacyjnym ma wiele wymiarów i przynosi konkretne efekty. Więcej osób w Polsce może dzisiaj skorzystać z transportu zbiorowego: kolejowego i autobusowego – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Projekty obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej. Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Dostęp do połączeń komunikacyjnych poprawia się też dzięki inwestycjom z Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł w całej Polsce. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów. W programie uwzględniono 185 lokalizacji na liście podstawowej.

Przywracanie przez rząd do ruchu linii kolejowych oraz budowa nowych przystanków w wykluczonych komunikacyjnie miejscowościach spowodowało, że już teraz skorzystać z tego środka transportu może ponad pół miliona Polaków więcej – dodał  Bittel.