MI o pracach na stacjach Zgierz i Kutno

MI o pracach na stacjach Zgierz i Kutno

Ministerstwo Infrastruktury po dwóch miesiącach odpowiedziało poseł Agnieszce Hanajczyk w sprawie prac na stacjach kolejowych Zgierz i Kutno.

Posłanka Hanajczyk  w skierowanej do ministra infrastruktury interpelacji napisał, ze do jej biura zgłaszają się pasażerowie, którzy dziwią się jakości wykonania prac w Zgierzu, gdzie przecieka przejście podziemne i zalewa je woda gruntowa, a ostatnio odpadła jedna z płyt wyściełających.

W Kutnie natomiast od wielu miesięcy prace jakby się zatrzymały, pasażerowie nadal muszą korzystać z drogi dookoła peronów, a przejście podziemne wydaje się niemal gotowe – dodała pani poseł.

Posłanka zwróciła się do ministra z pytaniami o przyczyny wadliwego wykonania prac w Zgierzu, a także czy PLK dopilnują wykonania napraw gwarancyjnych.

Z pozyskanych od PKP PLK S.A. informacji wynika, że przejście podziemne na stacji kolejowej Zgierz przed oddaniem do eksploatacji w dniu 20 sierpnia 2021 r. przeszło pozytywnie komisyjne odbiory, w trakcie których nie stwierdzono nieszczelności konstrukcji. Usterka polegająca na nieszczelności przejścia została stwierdzona w trakcie trwania okresu gwarancyjnego i bezzwłocznie podjęto działania w celu wyeliminowania usterki pod nadzorem PKP PLK – odpisał Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przedstawiciel resortu tłumaczy, że w celu naprawy nieszczelności konieczne było między innymi zdemontowanie kamiennych okładzin w rejonie przecieku, dokonanie naprawy poprzez zastosowanie iniekcji ciśnieniowej i obserwacja skuteczności zastosowanych działań.

W związku z podjętymi działaniami nie może być mowy o odpadnięciu jednej z płyt wyściełających ścianę, co zostało potwierdzone przez spółkę. Usterka ta została skutecznie usunięta, a zamontowanie dwóch nowych płyt granitowych, w miejscu wykonanego demontażu, zostało wykonane w listopadzie 2022 r. Gwarancja na przejście podziemne na stacji Zgierz obowiązuje do 2026 r. – zaznaczył wiceminister.

Posłanka Agnieszka Hanajczyk zapytała także, kiedy w Kutnie uruchomione zostanie przejście podziemne, w tym windy oraz kiedy według harmonogramu zakończą się wszystkie prace na stacji.

W przypadku przejścia podziemnego w Kutnie spółka PKP PLK poinformowała, że przejście wraz z windami zostało oddane do użytku w 16 listopada 2022 r. – odpowiedział Bittel.

Jak tłumaczy, czas pomiędzy zakończeniem prac a oddaniem przejścia wynikał z konieczności przeprowadzenia procedur odbiorowych oraz pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.

Dodał, że obecnie trwają prace na głowicy zachodniej w zakresie przebudowy rozjazdów. W I kw. 2023 r. planowane jest rozpoczęcie uruchamiania nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Zakończenie prac na stacji Kutno planowane jest przez PKP PLK S.A. w połowie 2023 r., natomiast rozliczenie umowy w obszarze LCS Kutno na koniec 2023 r. – podsumował wiceminister.