Merx z umowami na przebudowę dworców w Płochocinie i Jaktorowie

Merx z umowami na przebudowę dworców w Płochocinie i Jaktorowie

PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą na przebudowę dworców kolejowych w Płochocinie i Jaktorowie. Obiekty przejdą olbrzymią metamorfozę. Wszystko to w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie zabytkowy dworzec w Płochocinie. Budynek, leżący przy trasie kolejowej Warszawa – Kutno, został wybudowany w 1953 roku i jest objęty ochroną konserwatorską. Renowacji i odtworzeniu poddane zostaną detale architektoniczne elewacji. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi naprawione i pomalowane zostaną tynki, całkowicie wymieniona będzie także stolarka okienna i drzwiowa oraz wyremontowane zostaną posadzki z lastryko w strefach wejściowych. Wymienione zostanie także pokrycie dachu – aktualne zastąpi dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę w kolorze naturalnej czerwieni. Budynek zyska nową iluminację nocną, na elewacji zostanie także zamontowany napis z nazwą dworca w postaci liter blokowych montowanych na attyce (od strony peronu oraz ul. Długiej).

Na parterze dworca zaplanowano hol, który będzie pełnił funkcję poczekalni, pomieszczenie kasy biletowej, toalety oraz lokale komercyjne. Na piętrze znajdzie się także lokal usługowy o funkcji biurowej. Wewnątrz budynku, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, renowacji zostaną poddane takie elementy jak posadzki, lamperie i okładziny słupów z lastryka oraz istniejące okno kasowe i krata okienna, które wkomponowane zostaną w ścianę nowo usytuowanych pomieszczeń kasowych.

Przearanżowane zostanie także otoczenie dworca. Zbudowana zostanie wiata rowerowa, a budynek dawnych toalet zostanie przekształcony w wiatę śmietnikową. Powstanie utwardzony i oświetlony parking z 44 miejscami postojowymi, w tym trzema dla osób z niepełnosprawnościami. Po niwelacji terenu możliwe będzie usunięcie barier utrudniających komunikację osób o ograniczonej mobilności. Zieleń przy budynku zostanie odmłodzona, starodrzew zagrażający bezpieczeństwu osób korzystających z obiektu dworcowego zostanie wycięty/przycięty, a w jego miejsce posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy dopasowane do pozostałej części terenu.

Metamorfozę przejdzie również wybudowany w 1954 roku dworzec w Jaktorowie. Elewacja zyska bardziej współczesny wygląd. Stolarka okienna i drzwiowa będzie utrzymana w odcieniach szarości. Natomiast cegła klinkierowa, która pokryje niemal całą elewację budynku, będzie w kolorze szaro-beżowym. Nowocześnie zaprojektowano również wnętrze dworca. Będzie ono utrzymane w stonowanych kolorach. W strefie obsługi podróżnych znajdziemy klimatyzowaną poczekalnię wyposażoną w tzw. przysiadki, gabloty na rozkład jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz defibrylator. Interesującym akcentem będą stylowe oprawy oświetleniowe nadające wnętrzu nowoczesny charakter. Tuż obok poczekalni zlokalizowano pomieszczenia toalet oraz kasę biletową. Budynek po przebudowie zyska nową iluminację nocną oraz napisy z nazwą dworca.

Wraz z przebudową dworca rearanżację przejdzie też jego najbliższe otoczenie. Wymieniona zostanie nawierzchnia wokół dworca, wyznaczone zostaną miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz samochodów elektrycznych. W sąsiedztwie dworca znajdą się nowoczesne stojaki i wiaty rowerowe.

– Podpisanie umów na przebudowę dworców w Jaktorowie i Płochocinie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Mazowsza zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowane budynki dworców staną się wizytówkami obydwu miejscowości oraz ułatwią pasażerom podróżowanie po województwie. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 roku ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Dworce w Płochocinie i Jaktorowie to kolejne mazowieckie inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Pochodzące z lat 50. ubiegłego wieku obiekty zyskają nowy blask. Dzięki inwestycji staną się one również budynkami nowoczesnymi, ekologicznymi, bezpiecznymi i posiadającymi szereg ułatwień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

Oba dworce wraz z otoczeniem będą przyjazne osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Zaplanowano likwidację barier architektonicznych, a także wprowadzenie szeregu usprawnień, w tym ścieżek prowadzących, planów dotykowych dworca, oznaczeń w alfabecie Braille’a i wielu pomniejszych rozwiązań technicznych.

Dzięki przebudowie budynki dworców będą również bardziej ekologiczne. Pracę urządzeń i instalacji w obiektach będzie nadzorował system inteligentnego zarządzania budynkiem (Building Management System), który będzie odpowiadał m.in. za optymalizację zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej. Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa planuje się wyposażyć dworce w nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

Inwestorem przebudowy dworców są Polskie Koleje Państwowe S.A., a wykonawcą obu inwestycji jest firma Merx sp. z o.o. Przebudowa dworca w Jaktorowie to koszt 3,3 mln złotych brutto. Projekt przebudowy opracowała pracownia architektoniczna An Archi Group sp. z o.o. Natomiast koszt inwestycji związanej z przebudową dworca w Płochocinie wynosi 11,9 mln złotych brutto. Dokumentację projektową dla tej inwestycji przygotowała firma Meritum Projekt.