Mediacje w PKP Cargo dostępne online?

Mediacje w PKP Cargo dostępne online?

W poniedziałek, 16 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM z przedstawicielami FZZM, na którym przyjęto wspólne stanowiska związane ze sporem zbiorowym w PKP Cargo. Strona społeczna oczekuje, że pracownicy będą mogli przyglądać się mediacjom online.

Jednocześnie w związku ze sporem zbiorowym oraz związanym z tym chaosem informacyjnym, mającym negatywny wpływ na nastroje panujące wśród załogi oczekujemy od Pana mediatora, w ramach udzielania pomocy stronom sporu w zawarciu porozumienia podjęcia działań umożliwiających zainteresowanym pracownikom możliwość uczestnictwa w spotkaniu mediacyjnym w dniu 18 stycznia 2023 r. – napisano w komunikacie.

Związki zawodowe oczekują przygotowania technicznego, które umożliwi pasywne uczestnictwo pracowników przewoźnika w spotkaniu (np. transmisja online). Jak podkreślają, będzie to realizacja oczekiwań jakie w tej sprawie kierują pracownicy zarówno zrzeszeni w związkach zawodowych jak i pozostający poza związkami.

Uważamy, że Pracownicy PKP Cargo mają pełne prawo do uczestnictwa w sprawach dotyczących ich żywotnych interesów – podkreślił Leszek Miętek, prezydent ZZM