Mazowieckie odpowiedziało radnemu Bittelowi ws. wycofanych projektów z Programu Kolej Plus

Mazowieckie odpowiedziało radnemu Bittelowi ws. wycofanych projektów z Programu Kolej Plus

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Andrzej Bittel a jednocześnie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury skierował do Zarządu Województwa interpelację, w której prosi o uzasadnienie wycofania projektowanej rewitalizacji linii kolejowej na odcinku Konstancin Jeziorna –Nowa Iwiczna oraz odbudowy linii na odcinku Sokołów Podlaski –Małkinia w ramach Programu Kolej Plus. Poznaliśmy właśnie odpowiedź Urzędu w tej sprawie.

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, w przypadku projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Konstancin Jeziorna – Nowa Iwiczna”, odstąpiono od jego realizacji z uwagi na fakt, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały w 2020 r. z firmą BBF umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie – Piaseczno wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziornej – opracowanie studium wykonalności”. Zakres umowy przewiduje również analizę włączenia bocznicy kolejowej nr 937 Warszawa Okęcie – Jeziorna w ciąg komunikacyjny linii kolejowej nr 8.

– Przed złożeniem wniosku do Programu Kolej Plus Samorząd Województwa Mazowieckiego nie posiadał wiedzy na temat zlecenie przez PKP PLK opracowania ww. dokumentacji. Również na etapie spotkań, roboczych oraz konsultacji z PKP PLK nie uzyskaliśmy informacji o przedmiotowej dokumentacji. Samorządu Województwa Mazowieckiego wiedzę nt. opracowania dokumentacji powziął już po złożeniu wniosków do Programu Kolej+. Biorąc pod uwagę możliwość wykonania dwóch opracowań dotyczących tej samej inwestycji, mając na względzie racjonalność wydatkowania środków publicznych oraz obecnie trwającą pandemię Covid-19, która w sposób znaczący wpływa na sytuację finansową Województwa Mazowieckiego, podjęta została decyzja o nie realizowaniu tej inwestycji w ramach Programu Kolej Plus – napisał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

W przypadku projektu pn.”Odbudowa linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Małkinia” odstąpiono od jego realizacji z uwagi na fakt, że Sokołów Podlaski w sposób optymalny może uzyskać połączenie kolejowe spełniające cel Programu Kolej Plus.

Jak przypomina Urząd, celem Programu Kolej Plus jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia. W załączniku nr 2 do Uchwały nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Programu Kolej Plus dla Sokołowa Podlaskiego wskazano dwie możliwości realizacji tego celu, poprzez połączenie z Warszawą przez Siedlce lub Małkinię.

– Analiza możliwości realizacji obu inwestycji wykazała, że zasadnym było wskazanie do realizacji projektu przez Siedlce ze względu na znacznie niższe koszty rewitalizacji linii kolejowej, jak również spodziewane większe potoki pasażerskie. Odbudowa linii kolejowej Sokołów Podlaski – Małkinia wiązałaby się z wytyczeniem nowego śladu linii, pozyskaniem nowych gruntów pod inwestycję. Natomiast realizacja projektu pn: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski –Siedlce”, wiąże się jedynie z modernizacją istniejącej infrastruktury liniowej, co znacznie obniża koszty inwestycji, przy jednoczesnym osiągnięciu założeń Programu Kolej Plus – dodaje Urząd.

Jak  informuje Urząd, decyzja o wycofaniu projektów z Programu Kolej Plus została podjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego po ustaleniach z PKP PLK oraz analizie zasadności oraz możliwości realizacji inwestycji.

Radny Bittel pytał także czy decyzja o wycofaniu projektów była konsultowana z zainteresowanymi samorządami i komisjami sejmiku. Jak czytamy w odpowiedzi, decyzja o wycofaniu projektów nie była konsultowana z innymi jednostkami samorząd terytorialnego, jak również z komisjami sejmiku.