Maszyniści Kolei Mazowieckich wyróżnieni za szczególną czujność na szlaku

Maszyniści Kolei Mazowieckich wyróżnieni za szczególną czujność na szlaku

12 grudnia zostały rozdane nagrody i wyróżnienia w IV edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, organizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Kapituła konkursowa przyznała wyróżnienia Tomaszowi Ziomeckiemu oraz Bogumiłowi Gwiździelowi, maszynistom Kolei Mazowieckich.

Konkurs „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” to kontynuacja działań w ramach opracowanej przez UTK w 2016 r. Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Dotychczas dokument podpisało ponad 200 podmiotów rynku kolejowego, w tym także Koleje Mazowieckie. Celem konkursu jest nie tylko nagrodzenie właściwych postaw i działań mających na celu stałe podnoszenie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, ale także możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie odbyła się w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej. Uczestniczyli w niej m.in.: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, Krzysztof Zubilewicz przedstawiciel Europejskiej Agencji Kolejowej, Ignacy Góra, prezes UTK, Radosław Pacewicz, wiceprezes UTK, Kamil Wilde, wiceprezes UTK, Janusz Walo, prorektor PW ds. studenckich, prof. Marianna Jacyna, a także przedstawiciele spółek kolejowych. Koleje Mazowieckie reprezentował Piotr Wakuła, dyrektor Biura Ekspolatacyjno-Technicznego oraz Joanna Ryfa, pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.  

Bogumił Gwiździel pracuje jako maszynista w Kolejach Mazowieckich od 2009 r. Prowadząc pociąg relacji Siedlce – Warszawa Zachodnia, na przystanku Warszawa Ochota wykazał się niezwykłą czujnością. Po oddaniu przez kierownika pociągu sygnału gotowości do odjazdu zamknął drzwi i zaczął ruszać, ciągle jednak obserwując skład w lusterku. Wtedy zauważył pasażera upadającego między peron a prowadzony przez niego skład. Reakcja Bogumiła Gwiździela była natychmiastowa – zahamował skład, otworzył drzwi i poinformował kierownika o sytuacji. Zdarzenie, któremu zapobiegł,  stanowiło zagrożenie życia podróżnego, ale dzięki szybkiej reakcji maszynisty udało się uniknąć wypadku, a pasażerowi nic cię nie stało.

Tomasz Ziomecki prowadzi pociągi Kolei Mazowieckich od 2015 r. W swojej pracy udowodnił, jak ważna jest spostrzegawczość i szybka analiza sytuacji, identyfikując niebezpieczne zdarzenie. Podczas pełnienia służby, stojąc na przystanku Warszawa Powiśle (w kierunku Warszawy Wschodniej), maszynista zaobserwował, że semafor wskazuje mu sygnał „STÓJ”. Po dłuższym postoju skontaktował się z dyżurną ruchu, która zezwoliła na jazdę z podwyższoną czujnością, tzw. „na widoczność”. Okazało się, że kolejny semafor wskazywał już sygnał zezwalający na jazdę. Tomasz Ziomecki ruszył, ale do końca zachowując szczególną czujność, nie opierając się tylko i wyłącznie na wskazaniu semafora zezwalającego na jazdę, mając w pamięci poprzedni semafor, który wskazywał „STÓJ”. Po wyjeździe z łuku tuż przed peronami stacji Warszawa Stadion zauważył, że skład przed nim właśnie minął semafor wjazdowy stacji Warszawa Wschodnia, co oznacza, że wskazania poprzedniego nie mogły być prawidłowe. Natychmiast zareagował i zgłosił ten fakt dyżurnej ruchu. Zdarzenie stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Dzięki szczególnej czujności i szybkiej reakcji maszynistów obydwie sytuacje zostały natychmiast zidentyfikowane, co zapobiegło wystąpieniu potencjalnego wypadku oraz pozwoliło na podjęcie działań naprawczych. Zachowanie maszynistów Tomasza Ziomeckiego i Bogumiła Gwiździela stanowią wzór kultury bezpieczeństwa zarówno dla pracowników Kolei Mazowieckich, jak i dla całego środowiska kolejowego. Maszyniści swoim zachowaniem udowodnili, jak istotne jest skupienie, czujność, analiza sytuacji oraz szybka, a zarazem przemyślana reakcja.

Koleje Mazowieckie na bieżąco realizują założenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, na podstawie którego co roku zarząd przyjmuje program poprawy bezpieczeństwa. Ponadto spółka angażuje duże środki finansowe w zakupy nowego taboru, poprawę warunków pracy na sekcjach eksploatacyjnych poprzez remonty i zakup specjalistycznego sprzętu, a także w szkolenie kadr i podnoszenie świadomości kultury bezpieczeństwa. Tematy związane z bezpieczeństwem są na bieżąco omawiane na pouczeniach okresowych, spotkaniach wewnętrznych, codziennych odprawach przedzmianowych. Maszyniści są szkoleni z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego, odbywają także jazdy instruktażowe.