Maszyna AHM poprawia tor na szlaku Piekoszów – Małogoszcz

Maszyna AHM poprawia tor na szlaku Piekoszów – Małogoszcz

W województwie świętokrzyskim na trasie z Kielc do Częstochowy specjalna maszyna AHM poprawia tor na szlaku Piekoszów – Małogoszcz. Na przystanku Wierna Rzeka kończy się budowa nowego peronu. Pasażerowie skorzystają z lepszego dostępu do pociągów we wrześniu. Wartość prac PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. to ok. 27 mln zł.

Na przystanku Wierna Rzeka kończą się prace przy budowie nowego peronu, który poprawi komfort dostępu do pociągów. Zamontowane zostały płyty peronowe. Pochylnia ułatwi dojście osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Będzie nowe oświetlenie i oznakowanie oraz wiata i ławki. We wrześniu jeden peron zostanie oddany do eksploatacji i przygotowywany będzie sąsiedni.

Specjalna maszyna AHM poprawia tor na szlaku Piekoszów – Małogoszcz, co zapewni utrzymanie sprawnych i bezpiecznych podróży między województwem świętokrzyskim a śląskim. Roboty obejmą łącznie 8 km linii. Na świętokrzyskim odcinku trasy Kielce – Częstochowa – Fosowskie w tym roku wyremontowany zostanie także wiadukt, most i przepust. Przejazd kolejowo-drogowy w pobliżu przystanku Wierna Rzeka zyska nową nawierzchnię z płyt. Zakończenie prac zaplanowano do końca roku.

 Maszyna AHM wraz z wagonami technicznymi na szlaku ma długość 800 m. Wybiera stary tłuczeń i górną warstwę podtorza oraz dostarcza w jego miejsce nowy materiał. Do prac wykorzystywana jest również oczyszczarka tłucznia, a prace zmechanizowane zakończy podbijarka, która przygotuje tor do przejazdu pociągu.

PLK podnoszą bezpieczeństwo na przejazdach

Na przejazdach w Szczukowicach, Małogoszczu, Ludyni, Włoszczowie i Żelisławicach poprawiona będzie jezdnia i tory. Wymienione zostaną urządzenia przejazdowe. Zamontowany zostanie monitoring. Roboty zaplanowano na bieżący i przyszły rok.

Na prace utrzymaniowe na świętokrzyskim odcinku linii Kielce – Częstochowa – Fosowskie tylko w tym roku PLK przeznaczyły ok. 27 mln zł.

Kolej utrzymuje dobre podróże między województwem świętokrzyskim a śląskim

Prace PLK na międzyregionalnej trasie z Kielc w kierunku Częstochowy i Katowic, zapewniają sprawne połączenia i transport ładunków. W latach 2017-2020 na poprawę świętokrzyskiego odcinka linii przeznaczono 46 mln zł. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego już zyskali lepszy dostęp do kolei dzięki przebudowie peronów na stacjach i przystankach: Czarnca, Bukowa, Ludynia Dwór, Włoszczowa i Kielce Herbskie. Poziom bezpieczeństwa zwiększyła przebudowa 8 przejazdów kolejowo-drogowych.